Aithris I:VIII

CAIBIDEAL A HOCHT.

SEACHAIN IOMAD MUÍNTEARTHAIS.

1. Ná nocht t’aigne do gach éinne, ach innis do chás do dhuine atá ciallmhar agus go bhfuil eagla Dé air.

Ná bí puínn i gcómhluadar le daoinibh óga ná le daoine iasachta.

Ná bí ag plámás le daoine saibhre, agus ná bíodh dúil agat bheith i bhfochair daoine móra.

Dein cómhluadar le daoine atá úmhal, símplí, diaga, dea-bhéasach, agus dein na nithe a théann chun fíoraontachta.

Ná bí mór le haon mhnaoi, ach iarr ar Dhia mná fónta an domhain a chur ar a leas.

Ná hiarr bheith muínteartha le héinne ach le Dia agus le haingealaibh Dé, agus cimeád tu féin ó aitheantas daoine.

2. Tá orainn carthanacht a thabhairt do chách uile, ach ní rud fónta iomad muíntearthais.

Ráiníonn uaireanta go mbíonn duine taithneamhach, mar gheall ar a dhea-chlú, nuair ná bíonn aithne air, agus ansan, nuair a thagann sé i radharc daoine, ná taithneann sé le héinne.

Measaimíd uaireanta go gcuirimíd áthas ar dhaoine le bheith ’na bhfochair, agus is amhlaidh, in’ inead san, a bhímíd ag cur seirithin orthu nuair a thugaid siad fé ndeara ár mí-bhéasa.

Foclóirín

aitheantas: “acquaintance, recognition”, pronounced /ɑhəntəs/. Aitheantas daoine here appears to mean “popular recognition or acclaim”, something righteous people ought to seek to avoid.
amhlaidh: “thus”, pronounced /auligʹ/. Is amhlaidh, in inead san, “actually, instead of that”.
bean: “woman”, with mnaoi in the dative.
carthanacht: “love, charity”.
cás: “case, circumstances”. Do chás ínsint do dhuine, possibly “to pour your heart out to someone”?
fé ndeár, fé ndeara: thug sé fé ndeara, “he noticed”. This would be thug sé faoi deara in GCh. Pronounced /fʹe: nʹa:r~fʹe: nʹarə/. Fé ndeár also has a additional meaning, “cause, reason”. Gearóid Ó Nualláin points out in his A Key to the Exercises in Studies in Modern Irish Part I, pp3-4 that in Munster Irish it is usual to say tabhairt fé ndeara for “to notice”, but fé ndeár for “cause”, but in any case fé ndeara may also be found in the meaning of “cause” on the analogy of feárr/fearra.
míbhéas: “bad habit”, and in the plural, “bad manners”.
mór: “big, large”, pronounced /muər/. Bheith mór le duine, “to be friendly/familiar with someone”.
muínteartha: “friendly, familiar”, pronounced /miːntərhə/.
muíntearthas: “friendliness”, or muintearas in GCh.
plámás: “flattery”. Ag plámás le duine, “to flatter or soft-soap someone”.
radharc: “view, sight”, pronounced /rəirk/.
saibhir: “rich, wealthy”, with saibhre in the plural. Pronounced /sevʹirʹ, sevʹirʹi/.
taithneamhach: “pleasing, agreeable”, or taitneamhach in GCh. Pronounced /taŋʹhəvəx/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

One Response to Aithris I:VIII

  1. Gary says:

    Mar is gnáth tá tú do chuid obair den cead scoth. Agus rud eile simiúl tá an focail “plámás” le clos gach lá i mo cheanntar fein Tiobraid Árann. Mar shámpla “He’s an awful plámáser

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s