Aithris I:IX

CAIBIDEAL A NAOI.

BHEITH ÚMHAL AGUS FÉ SMACHT.

1. Ní ana-mhór is ea bheith fé smacht; maireachtaint fé láimh uachtaráin, agus gan duine ’ bheith ar a thoil féin.

Is neamhchúntúrthaí go mór do dhuine bheith fé smacht ná daoine ’ bheith fé smacht aige.

A lán de sna daoine atá fé smacht, ní le grá do Dhia is mó atáid siad amhlaidh, ach trí éigean. Bíonn a leithéidí i bpéin, agus ag gearán gan puínn cúise. Agus ní thiocfaidh saoirse aigne chúthu go n-úmhlaíd siad iad féin ó chroí go hiomlán ar son Dé.

Rith anso agus rith ansúd; níl suaimhneas le fáil agat ach in úmhlaíocht dhílis fé smacht uachtaráin. Tá mórán meallta ó bheith ag machnamh ar áiteannaibh seochas a chéile agus ag aistriú.

2. Is fíor gur mian le gach duine beart a dhéanamh de réir a mheóin féin agus dridim leis na daoine atá ar aon aigne leis.

Ach má tá Dia ’nár bhfochair ní mór dhúinn, anois is arís, ár meón féin do scaoileadh uainn ar son tairbhe na síochána.

Cé ’tá chómh heólgaiseach san gur féidir dò gach aon rud a bheith ar eólas go hiomlán aige?

Dá bhrí sin ná bíodh iomad iontaoibhe agat as do mheón féin; ach bí ollamh le fonn chun éisteacht le meón daoine eile.

Más maith é do mheónsa, agus má dheineann tú an meón san do scaoileadh uait ar son Dé, agus meón duine eile do leanúint, beidh tairbhe mór agat as san.

3. Óir d’airíos go minic gur neamhchúntúrthaí éisteacht le cómhairle agus í ’ ghlacadh ná cómhairle ’ thabhairt.

Do thitfeadh amach, leis, go mb’fhéidir go mbeadh ceart ar gach taobh; ach cómhartha uabhair agus stailce is ea gan géilleadh do dhuine eile nuair ba cheart géilleadh dhò.

Foclóirín

aistrím, aistriú: “to move around”, pronounced /aʃtʹi’rʹiːmʹ, aʃtʹi’rʹuː/.
anso: “here”, anseo in GCh. Pronounced /ən’so/.
ansúd: “over there”, or ansiúd in GCh. Pronounced /ən’suːd/.
arís: “again”. Pronounced /i’rʹi:ʃ/.
chun: “towards”. The combined forms of this preposition are distinctive: chúm, chút, chuige, chúithi, chúinn, chúibh, chúthu. GCh has chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu.
dridim, dridim: “to get close to, approach, move near”, or druidim, druidim in GCh. The spelling with a slender r is given in the original text of Aithris here.
éigean: “violence, force”. Trí éigean, “by force, through compulsion”. The dative is more commonly éigin in PUL’s works (le héigin, ar éigin), reflecting masculine and feminine variants referred to in PSD.
eólgaiseach: “knowledgeable”, or eolach in GCh.
fonn: “longing, desire”, used with chun. Pronounced /fu:n/.
gearánaim, gearán: “to complain”. Gearán is given in the LS version of Aithris as gearán, but the verbal adjective gearánta was transcribed as greánta in the LS version of PUL’s novel Séadna, and I believe this word should be pronounced /grʹɑ:nimʹ, grʹɑ:n/.
iontaoibh: “trust, reliance, confidence”, pronounced /uːn’tiːvʹ/.
mairim, maireachtaint: “to live”, or mairim, maireachtáil in GCh.
naoi: “nine”, pronounced /neː/.
neamhchúntúrthach: “safe, without risk”, or neamhchontúirteach in GCh. Neamhchúntúrthaí is given in the LS version of Aithris as nea-chúntarhy in one passage and nea-chúntúrhy in another. The original text had neamhchontabharthaighe.
ollamh:ullamh in GCh, “ready”. Pronounced /oləv/ in WM Irish, this word was given as ollamh in the original text of Aithris here.
scaoilim, scaoileadh: “to let loose, let go”. Do mheón féin do scaoileadh uait, “to yield to someone by giving up or not insisting on your own opinion on a matter”.
stailc: “sulk”. Cómhartha stailce, “a sign of stubbornness”.
uachtarán: “head, superior, director”, not necessarily the president of a nation. Fé láimh uachtaráin, “under direction”.
úmhlaím, úmhlú: “to humble (e.g. yourself); to submit, obey”. Pronounced /u:’li:mʹ, u:’lu:/.

This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s