Aithris ar Chríost I:X

CAIBIDEAL A DEICH.

SEACHAIN IOMAD CAINNTE.

1. Seachain callóid daoine; óir is díobhálach an rud bheith ag gabháil do ghnóthaíbh saolta, bíodh gur le híntinn mhacánta a déanfí é.

Óir is fuiriste sinn a thruailliú le baois, agus greim a bhreith orainn.

Is minic a bhíos i gcuideachtain, agus gurbh fheárr liom ná beinn, agus ag cainnt agus gurbh fheárr liom go n-éistfinn.

Cad ’na thaobh dúinn bheith chómh tugtha chun labhartha agus chun cainnte lena chéile, agus gurb annamh a thagaimíd uaidh gan aithreachas?

Tá an dúil sin sa chainnt againn mar bímíd a d’iarraidh sóláis ’ fháil óna chéile sa chómhrá. Bíonn fiche rud ag déanamh buartha dhúinn agus is maith linn ár n-aigne d’oscailt.

Is maith linn bheith ag cuímhneamh agus ag trácht ar na nithibh a thaithneann go mór linn, agus ar na nithibh a bhíonn, dar linn, ag gabháil ’nár gcoinnibh go mór.

2. Ach foríar! is minic gur baoth an gnó dhúinn sin, agus gur folamh. Mar ní róbheag an lot a dheineann an sólás daonna san, atá lasmu’ dhínn, ar shólás Dé laistigh ionainn.

Dá bhrí sin ní mór dhúinn bheith ag guí chun Dé agus ag faire, sara n-imeódh an aimsir uainn gan tairbhe.

Más maith leat labhairt, agus nách miste é, labhair chun fíoraontachta.

Drochthaithí, agus neamhshuím i leas ár n-anama, is ea fé ndeara dhúinn gan cosc a chur lenár mbéal.

San am gcéanna deineann cómhrá diaga, ar nithibh diaga, tairbhe anama, agus ní tairbhe beag é, go mór mór do dhaoine atá ar aon mheón agus ar aon aigne le chéile i láthair Dé.

Foclóirín

aithreachas: “repentance; regret”, pronounced /ahirʹəxəs/.
callóid: “wrangle, quarrel”.
cuideachta: “company, the people present”, with cuideachtain in the dative. Pronounced /ki’dʹaxtə~ki’lʹaxtə/. Note the evidence given in CFBB that whereas some Muskerry speakers used an l in the related word cuideachtanas, AÓL had a d, indicating that the best speakers kept a d here.
drochthaithí: “bad habit, bad practice”.
foríar: “alas”, or faraor in GCh. The original spelling was foraoir, but the word is transcribed as foryr in the LS version of Aithris, and it seems the pronunciation shown in CFBB—for for(u)íar, “unexpectedly, without notice” (which is probably an extended meaning of this word)—should be recommended: /fo’riər/, with both r’s broad.
gabhaim, gabháil: “to go” with many subsidiary meanings. Gabháil do, “to be occupied in”.
sara: “before; lest”, or sula in GCh.

This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s