Monthly Archives: January 2019

Lúcián 20

XX. Chárón, nú na Féachadóirí. Hermés agus Chárón Herm. Cad ’tá ’od chur ag gairí, a Cháróin? Nú cad fé ndeara dhuit do bhád d’fhágaint id dhiaidh agus teacht anso aníos? Go dtí inniu níor ghnáth leat puínn taithí ’ … Continue reading

Posted in Lúcián | Leave a comment

Lúcián 19

XIX. Díogenés, Antistenés, agus Crátés Díog. Féach, a Antistenéis agus a Chrátéis, tá an chaoi againn. Cad é an bac atá orainn dá bhrí sin, imeacht láithreach agus dul go dtí béal dorais na slí anuas, go bhfeicimíd na daoine … Continue reading

Posted in Lúcián | Leave a comment

Lúcián 18

XVIII. Hermés agus Chárón agus Menippos Chár. Tabhair dom an díolaíocht, a Bhithiúnaigh! Men. Bí ag béicigh, a Cháróin, más é a thaithneann leat. Chár. Díol me as tu ’ thabhairt anall adeirim leat! Men. Ní féidir duit rud ’ … Continue reading

Posted in Lúcián | Leave a comment

Lúcián 17

XVII. Menippos agus Cerberos Men. A Cherberois, tá gaol agamsa leat, féach, mar is gadhar me féin. Innis dom, fé bhrí Stúcs, conas ’ fhéach Socratés agus é ag teacht chúibh anuas. Tá sé chómh dleathach duitse, nuair is áil … Continue reading

Posted in Lúcián | Leave a comment

Lúcián 16

XVI. Alecsander agus Pilib Pil. ’Sea anois, a Alecsandeir, ní shéanfair gur mac dómhsa thu. Mar dá mba mhac d’Ammón tu ní bhfaighfá bás. Alecs. Bhí ’ fhios agam féin, a athair, gur mac do Philib mhac Amúntois me, ach … Continue reading

Posted in Lúcián | Leave a comment