An Luch Tuatha agus Luch an Bhaile Mhóir: Audio

Máirín Ní Shúilleabháin kindly agreed to read An Luch Tuatha agus Luch an Bhaile Mhóir for me onto MP3. Download the MP3 here.

AN LUCH TUATHA AGUS LUCH AN BHAILE MHÓIR

Thug luch na tuatha cuireadh chun féasta do luch an bhaile mhóir oíche. Bhí seanaithne acu ar a chéile. Chuir luch na tuatha os cómhair a charaid sólaistí móra, dar leis. Bhí blúire de bhrioscóid aige a deineadh den phlúr ba mhíne agus ba ghile; blúire de sheanabhagún; gráinne mine coirce a bhí go cúmhartha agus go dei-bhlasta; blúire nuacháise; agus smut d’úll dheas, aibidh, mhilis. Níor ith sé féin aon phioc den bhia le heagla ná beadh a ndóthain araon ann. Ach chun a leogaint air go raibh sé ag ithe d’aimsigh sé dias cruithneachtan agus bhí sé dhá piocadh.

Ní raibh i luch na tuatha ach cábóigín. Duine uasal dob ea luch na cathrach. Agus do labhair sé. “Féach!” ar seisean, “a dhuine mhuínteartha, ná tóg orm é má dheinim dánaíocht ort. Measaim gur mór go léir an díth céille dhuit bheith ag caitheamh do shaeil san áit seo, gan t’inead cónaithe agat ach poillín cúng uaigneach, gan id thímpall ach móinteáin agus cnuic agus srutháin, gan de chómhluadar agat ach bheith ag éisteacht le guth na n-éan. Ba dhó’ liom gurbh fheárr tigh breá mór sa chathair mar a mbeifá ag éisteacht le cómhrá uasal, agus mar a bhfeicfá uaisleacht agus órnáid agus breáthacht an tsaeil. Téanam ort, a dhuine, láithreach bonn! M’fhocal duit ná beidh cathú ’na thaobh ort. Cad é an tairbhe do dhuine a shaol muna mbeidh sult nú sásamh nú aoibhneas éigin aige as! Ní foláir do bheirt againn a admháil go bhfuil stráice maith dár saol caite againn. Táimíd anso inniu. Ní fios cá mbeimíd amáireach. Bíodh pléisiúr an tsaeil againn an fhaid atá an chaoi againn air. Téanam ort!”

D’imíodar. D’éalaíodar isteach sa chathair le doircheacht na hoíche. Bhí eólas na slí go maith ag luch na cathrach. Chuadar isteach i dtigh mhór bhreá chumasach. Thárla go raibh dínnéar mór agus cuideachta uasal sa tigh i dtosach na hoíche. Bhí bia briste ar an úrlár, oiread agus ná híosfadh fiche luch. Do cuireadh an luch tuatha ar lár an úrláir, ar bhrat úrláir gur dhó’ le duine gur mhór an peaca seasamh air. Do cuireadh os a chómhair sólaistí nár shólaistí go dtí iad, bia uasal buacach nár bhlais sé a leithéid riamh agus nách lú ná ’ mheas sé go raibh a leithéid déanta. Is é a bhí ar a shástacht. “Nách trua,” ar seisean in’ aigne féin, “ná tánag anso fadó!”

Is ar éigin a bhí an machnamh san déanta aige nuair a hoscladh an doras agus tháinig daoine isteach. Do sciúrd na luchaigh anonn ’s anall fén dtrioscán. Bhí in éineacht leis na daoine piarda de ghadhar mhór mhíchuíosach, maistín gránna colgach agus é ag léimrigh ar fuaid an úrláir, agus go gcrithidís fallaí an tí le gach ollabhúirth de ghlam dá gcuireadh sé as. Bhí an lucht bocht iasachta i dteannta. Do stadadh a anál, agus ba bheag ná go dtiteadh an t-anam as, in aghaidh gach uallfairte dá gcuireadh an gadhar mór as.

I gcionn tamaill d’imigh na daoine amach agus d’imigh an gadhar mór in éineacht leó, agus do dúnadh an doras.

Ansan do labhair luch na tuatha lena charaid. “Más é seo saol atá agatsa anso,” ar seisean, “ní beag liomsa dhe!” D’éalaigh sé amach agus d’éalaigh sé abhaile, agus ba mhaith an té ’ fhéadfadh é ’ mhealladh i dtreó na cathrach arís. Nuair ’ bhuailidís na luchaidh a bhí sa chómharsanacht uime ó am go ham agus nuair ’ fhiafraídís de cad é an saghas áite an baile mór ní fhéadaidis a fháil as choíche ach—“Ní cathair mar a thuairisc é!”

An Múineadh.

Seachain aer an tsaeil. Seachain an uaisleacht nár thaithís. “Ní cathair mar a tuairisc í!”

“Is buan fear ’na dhúthaigh.”

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to An Luch Tuatha agus Luch an Bhaile Mhóir: Audio

  1. Eugene says:

    What does dei in dei-bhlasta mean?

  2. dj1969 says:

    It means “good” and is written dea- in most forms of irish. However, the pronunication is /d’@i/ before a slender consonant and often before a v. Dei-bhlasta – tasty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s