An Fhiolar agus an Mada Rua: Audio

Máirín Ní Shúilleabháin kindly agreed to read An Fhiolar agus an Mada Rua for me onto MP3. Download the MP3 here.

AN FHIOLAR AGUS AN MADA RUA

Bhí fiolar ag soláthar dá hál maidean. Do chonaic sí ag bruach pluaise, dhá ghrianadh féin, coileán an mhada ruaidh. Do thúirlig sí air agus do sciob sí chun siúil é ’na dhá crobh. Chonaic máthair an choileáin í ag imeacht agus an coileán aici. “Ó!” ar sise, “ar ghrá th’oinigh, a éan uasal, ná beir uaim mo choileán breá beathaithe rua, agus gan agam ach é!”

Níor thug an fhiolar aon toradh uirthi. Bhí daoine i gcóngar na háite agus altóir déanta acu, agus bhí tine acu ar an altóir chun íbirte. D’imigh an mada rua agus do sciob sí den altóir smailín adhmaid agus é ar lasadh, agus siúd anonn í go dtí an crann daraí ’na raibh nead an fhiolair thuas ann. Bhí cruinniú mór de dhuilliúr fheóchta agus de bhrosna agus de chipineach ag bun an chraínn. Nuair ’ chonaic an fhiolar an mada rua ag teacht agus an tine aici, tháinig scannradh uirthi sula loiscfí a nead agus a hál. “Ó! stad, stad,” ar sise. “Gheóbhair do choileán.” Thug sí léi anuas an coileán láithreach agus chuir sí uaithi é, slán folláin, ag bruach na pluaise, mar a bhfuair sí é.

An Múineadh.

Ná dein an éagóir. Dá shuaraí é an té go ndéanfair an éagóir agus an lámh láidir air, beidh sé suas leat ar chuma éigin, luath nú mall, agus ní tu is feárr a thiocfaidh as.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s