Scéal ar Shaghart: Audio

Seán Ua Múímhneacháin kindly agreed to read Scéal ar Shagart for me onto MP3. Download the MP3 here.

SCÉAL AR SHAGART

Scéal a bhíodh ag sean-daoine ar shagart a bhí chun Aifrinn a rá
maidean Domhnaig i séipéal éigint amú ar a’ dtuath. Do bhí cluith
an Aifrinn curtha uime, agus ní raibh an pobal cruinnithe chuige fé
mar ba mhaith leis. Duairt sé leis féin: “Ní déarfad an tAifreann
ar feag suím neomataí féachaint a’ mbeadh níos mó dosna daoine
tagaithe.” Bhí saghas coille bige i n-aice an tséipéil. D’airig sé an
ceol amú sa choíll mar a bheadh ceol éin. Chuaig sé go doras agus
d’fhéach sa treo ‘nar airig sé an ceol, agus do dhrid tamall amach
chun go bhfaigheadh radharc ar an éan a bhí a’ cantaireacht. Fuair
an t-éan ba dheise dá bhfeacaig sé riamh agus níor airig riamh aon
cheol mar a bhí aige. D’eirig an t-éan as an áit ‘na raibh sé, agus do
dhrid uaig tamall. Thosnaig ar a chuid ceoil airís. Bhí ana-dhúil
ag an sagart bheith ag éisteacht leis, agus do lean tamall beag eile é,
ach do chuínig: “Tá an pobal cruinnithe anois,” aduairt sé, “agus
déarfa mé an tAifreann dóibh.”

D’fhíll sé thar n-ais chun an tséipéil. Ní raibh aon phobal roimis,
aon duine ach aon tseanduine amháin a bhí a’ déanamh saghas
éigint oibre i n-aice an tséipéil. D’fhiafraig sé don tseanduine:
“Cár ghaibh an pobal a bhí a’ cruinniú ansan chúm anois?”

“Ó, ní fheadar,” arsan seanduine, “ní fheaca-sa aon phobal ann.”

“D’fhágas im dhiaig iad,” aduairt an sagart, “suím neomataí ó
shin: ní fheadar cár ghabhadar.”

“Ní fheadar-sa, leis,” arsan seanduine, “ach tá scéal muar ar
shagart a bhí anso cúpla céad bliain ó shin – gur ghairbh sé amach
maidean Domhnaig agus cluith an Aifrinn uime. Níor fhíll sé riamh
ó shin, agus ní fios d’éinne cár ghaibh sé.”

Ar chlos na bhfocal so don tsagart dhin seanóir críona caite dhe,
agus do cailleag é gan puínn moille.

Bhíodh an scéal so imeasc na ndaoine, agus deiridís gu’ dócha
gur do thoisc cluith an Aifrinn a bheith uime a’ leanúint an éin gur
b’ea nár fhíll sé. Ní fhéadadh na daoine aon tuairim a thúirt ceocu
éan ósna Flaithis an t-éan so nú, b’fhéidir, saghas mallaithe éigint
eile a bhí ar thí díobháil a dhéanamh don tsagart.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s