PUL’s comments on An Teagasg Críostaidhe

Shán Ó Cuív’s letter of February 6th 1919 had asked about the sentence in An Teagasg Críostaidhe: “ba chóir ná beadh ’nár mbeatha, atá íbiortha do Dhia, ach aon úrnaí amháin chónaitheach; gidheadh tá d’fhiachaibh orainn úrnaithe do dhéanamh go háirithe ar maidin agus um thráthnóna, agus in am gach catha agus gach guaise”. The final sentence appeared in the printed version of An Teagasg Críostaidhe as: “ba chóir ná beadh ’nár mbeatha, atá íbiortha do Dhia, ach aon úrnaithe amháin chónaitheach; ach tá d’fhiachaibh orainn úrnaithe do dhéanamh go háirithe ar maidin agus um thráthnóna, agus in am gach catha agus gach guaise”.

PUL’s reponse is not a full letter, but a note.

Anonn (at the bottom of the page)

Ta an ceart agat, corplár an chirt! Níor airíos riamh “gidheadh” i gcainnt choiteann.

I don’t think I ever wrote that word. Did you find it in my Catechism? That makes two words to be blotted out, “úrnaí” and “gidheadh”.

Someone, presumably PUL, then makes a number of rulings on the pronunciations to be shown in the Letiriú Shímplí version of An Teagasg Críostaidhe:

an fhaoistin an íshdin nú an ishidin an íshdin
fhoilsíos ayilshísh nú ílshísh ayilshísh
do réir th’fhocal do raer h’ocuil nú do raer t’ocuil do raer t’ocuil
in aghaidh Dé an ayig Dé nú an ay Dé an ay Dé
sofheicse soecshi nú so-eshgihi soecshi
dea-oibreacha dea-ebireacha nú dei-ebireacha dea-ebireacha
suáilce suáilci nú suváilci either
bréag briàg nú bréag bréag
sa séú sa shéú nú sa téú sa téú
sa seachtú sa shachdú nú sa teachdú sa shachdú

Foclóirín

anonn: “over to the other side”, also used in the sense of “P.T.O.” at the bottom of a letter. Pronounced /ə’nu:n/.
corplár: “centre”. Corplár an chirt, “perfectly right/correct”.
foilsím, foilsiú: “to publish, reveal”. I had assumed this was pronounced /fi:l’ʃi:mʹ, fi:l’ʃu:/, but it seems it is /fəil’ʃi:mʹ, fəil’ʃu:/.
gidheadh: an obscure word meaning “however, yet, nevertheless, be that as it may” that PUL implies here is obsolete and best deleted from the text of An Teagasg Críostaidhe.
suáilce: “virtue”. This word was traditionally spelt sobháilce/subháilce, and PUL seems to accept both suáilci and suváilci as transcriptions of this word. This is probably because a /v/ is realised as a /w/ before a long vowel anyway (see IWM §137). The pronunciation is /svɑ:lkʹi/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s