Aithris I:XVII

CAIBIDEAL A SEACHTDÉAG.

BEATHA AN MHANAIGH.

1. Ní foláir duit a dh’fhoghlaim conas tu féin do bhriseadh agus do bhrú síos ’na lán nithe, más maith leat síocháin agus dea-mhéinn a bheith idir thu agus daoine eile.

Ní rud suarach in aon chor maireachtaint i mainistir, nú i bpobal, agus do chómhluadar ann a bheith gan locht, agus leanúint dílis ann go bás.

Is aoibhinn don té do chaithfidh beatha mhaith ann, agus do chríochnóidh a bheatha go maith ann.

Más maith leat seasamh go maith agus dul ar aghaidh go maith, tuig it aigne ná fuil ionat ach díbearthach i ndúthaigh iasachta, ar an saol so.

Más maith leat beatha dhiaga do chaitheamh, ní foláir duit bheith it amadán ar son Chríost.

2. Ní mór le rá an aibíd agus bearradh an chínn seochas athrú béas agus smachtú anmhian go hiomlán. Sin é a dheineann manach maith de dhuine.

An té a loirgeóidh aon ní eile ach Dia amháin agus leas a anama féin, ní bheidh aige choíche ach buaireamh agus trioblóid aigne.

Agus an té ná beidh coitianta dhá ísliú féin níos ísle ná éinne eile, agus dhá chur féin fé bhun gach éinne eile, ní fada a bheidh suaimhneas aige.

3. Ní chun bheith it rí a tháinís anso, ach chun bheith fé smacht. Chun bheith ag obair agus ag fulag a tugadh anso thu, agus ní chun bheith ag cainnt ar do shuaimhneas.

Trialtar daoine anso fé mar a trialtar an t-ór sa tine.

Ní féidir d’éinne an áit seo do sheasamh mura mian leis, ó chroí, é féin d’úmhlú do hiomlán ar son Dé.

Foclóirín

aibíd: “religious habit (dress)”.
brúim, brú: “to crush, press”. Tu féin do bhrú síos correspondings to “mortify thyself” in the English edition of Imitatio Christi.
dea-mhéinn: “goodwill”, or dea-mhéin in GCh. Pronounced /dʹa-vʹe:ŋʹ/.
díbearthach: “exile”.
pobal: “congregation”.
trialaim, triail: “to try, test”, or triailim, triail in GCh. Note that in GCh the distinction between triailim, “I try, test” and triallaim, “I journey” is a little clearer than in WM Irish: trialaim has a slender l only in the third-person preterite, the singular imperative, the verbal noun and the autonomous forms in -tí and -fí. The forms of this verb are: present, trialaim, trialann sé, trialtar; preterite, do thrialas, do thriail sé; future, trialfad, trialfaidh sé; imperative and verbal noun, triail; past participle, trialta. If we use the transcription system of IWM, trialtar is pronounced /trʹialtər/ and trialltar /trʹiəltər/, and so the quality of the diphthong provides a point of distinction; this was particularly the case in the speech of older speakers who maintained a regular distinction between /ia/ and /iə/ where younger speakers may have only /iə/.

This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s