Aithris ar Chríost I:XII

CAIBIDEAL A DÓDHÉAG.

TAIRBHE AN MHÍSHÉIN.

1. Rud tairbheach dúinn is ea trioblóidí a theacht orainn uaireanta, agus nithe ’ bheith ag gabháil ’nár gcoinnibh. Cuirid nithe den tsórd san ’ fhéachaint ar dhuine cuímheamh air féin agus a thuiscint gur i ndúthaigh iasachta atá sé ar an saol so, agus nách ceart dò aon mhuinín a bheith aige as aon ní saolta.

Rud tairbheach dúinn is ea daoine ’ bheith ag labhairt ’nár gcoinnibh agus ag fáil mórán locht orainn, bíodh go ndeinimíd an mhaith, de réir ár n-íntinne. Deineann rud den tsórd san tairbh dhúinn go minic mar cimeádann sé úmhal sinn agus cimeádann sé ó bhaois sinn.

Mar, nuair ná faighimíd ó dhaoine, lasmu’, ach cáineadh agus tromaíocht, loirgimíd teistiméireacht ó Dhia laistigh.

2. Ba cheart don duine, dá bhrí sin, bheith chómh greamaithe sin ar Dhia nách gá dhò puínn sóláis a dh’iarraidh ar dhaoine.

Nuair a thagann buaireamh ar an nduine fíoraonta, nú cath ón áirseóir, nú drochsmaointe, ansan is ea ’ thuigean sé cad é an gá atá aige le Dia, agus nách féidir dò aon ní fónta ’ dhéanamh gan Dia ’ bheith aige.

Bíonn sé go brónach an uair sin, ag glaoch agus ag guí, mar gheall ar na pianta aigne a bhíonn air.

Ansan is ea ’ bhíonn seirithean air mar gheall ar bheith beó, agus ba mhaith leis go dtiocfadh an bás air, agus go scarfadh anam le colainn aige, agus go mbeadh sé i bhfochair Chríost.

Ansan, leis, is ea ’ thuigeann sé i gceart nách féidir don duine socracht iomlán ná suaimhneas iomlán a bheith aige ar an saol so.

Foclóirín

áirseóir: “adversary; i.e. the Devil”, or áibhirseoir in GCh.
colann: “body”, with colainn in the dative, which form is used in the nominative in GCh.
dúthaigh: “land, region, district”, or dúiche in GCh.
féachaint:cur ’ fhéachaint, “to force or compel someone”. This would be iallach or iachall a chur in GCh. PUL uses this phrase without an intervening de, but the phrase generally occurs as cur d’fhéachaint ar dhuine rud a dhéanamh.
míshéan: “adversity; bad luck”. With míshéin in the genitive.
socracht: “ease, rest”. Pronounced /sokərəxt/.
trioblóid: “trouble”, pronounced /trʹubə’lo:dʹ/. The plural here is trioblóidí, although trioblóidithe is also possible in WM Irish (see CFBB, p9).
tromaíocht: “denigration, running down”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aithris ar Chríost, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s