An Ghaelainn Cheart

AN GHAELAINN CHEART

ón Athair Peadar Ó Laeire.

Bhí duine breóite i dtigh lá. Cuireadh fios ar an ndochtúir. Tháinig sé. Sheasaimh sé i bhfianaise na leapan.

“Cuir amach do theanga,” ar seisean leis an nduine breóite. Do chuir.

“Huf!” arsan dochtúir, agus dhein sé a mhachnamh. “Taispeáin do chuisle,” ar seisean. Do bhreithnigh sé an chuisle.

“Huf!” ar seisean arís. “Níl aon teinneas id cheann, is dócha,” ar seisean.

“Ó, tá ana-theinneas,” arsan duine breóite.

“Ní fhéadfadh gan a bheith,” arsan dochtúir.

“Cad is dó’ leat do, a dhochtúir?” arsan bhean.

“Huf!” arsan dochtúir.

“Cad é an deoch ba cheart do thabhairt do, a dhochtúir?” arsan bhean.

“Sin í an cheist,” arsan dochtúir.

“Ar mhiste braon biotáille ’thabhairt do?” arsan bhean.

“Ná bain le biotáille ’thabhairt do!” arsan dochtúir.

“B’fhéidir go raghadh braon fíona go maith dho,” arsan bhean.

“Má thugann tú fíon do tá a phort seinnte,” arsan dochtúir.

“Is dócha gur braon anaithre do réiteódh leis,” arsan bhean.

“Anairthe!” arsan dochtúir. “Athiompáil a mheasfá a chur air!”

“Is dócha gur meadhg a chaithfead a thabhairt do,” arsan bhean.

“Airiú cad é maith dho meadhg d’fháil!” arsan dochtúir.

“Agus cad a thabharfad do, a dhochtúir?” ar sise.

Bhí an dochtúir i gcruachás. Ní fhéadfadh sé cuímhneamh ar aon deoch eile ach ar uisce.

“Tiocfad isteach ar ball,” ar seisean,—agus d’imigh sé.

Do leanas féin amach é.

“A dhochtúir,” arsa mise, “d’oirfeadh dhom Gaoluing1 d’fhoghlaim. An gcómhairleófá dhom Gaoluing na Múmhan d’fhoghlaim?”

“Ná foghlaimse Gaoluing na Múmhan,” ar seisean; “níl aon mhaith inti. Canúinn is ea í.”

“Is dócha gur fearra dhom Gaelainn Chonnachtach d’fhoghlaim, mar sin,” arsa mise.

“Ó, ná dein, ar do bhás,” ar seisean. “Is canúint í sin leis, agus is measa í ná an Muímhneachas.”

“Is dócha,” arsa mise, “go gcaithfead dul ó thuaidh go Cúig Uladh agus í ’dh’fhoghlaim ann.”

“Ó, ná dein,” ar seisean. “Tá Gaelainn Cúig’ Uladh róchrapaithe ar fad. Chuirfeadh sí teinneas id chorránaibh.

“Agus cá bhfoghlamód í, a dhochtúir?” arsa mise.

“Huf!” ar seisean. “Glaeigh chúm amáireach.”

Foclóirín

amáireach: “tomorrow”, or amárach in the CO.
anaithre: “soup, broth”, or anraith in the CO; pronounced /ɑnirʹhi/.
arís: “again”. PUL used the spelling airís, indicating a slender r, /i’rʹi:ʃ/.
athiompáil: “relapse”.
breithním, breithniú: “to consider,” or breathnaím, breathnú in the CO. Breathnaím must have been used in WM too, as IWM has an example of it. However, PUL consistently uses breithním. The CO has a distinction between breathnaím, meaning “to observe, examine, consider”, and breithním, meaning “to judge, adjudicate”, but there is no trace of such a distinction in PUL’s works.
breóite: “sick”. The traditional distinction between breóite, “sick”, and teinn, “sore”, is maintained in Cork Irish.
canúinn: “dialect, speech”, or canúint in the CO. This word is also given as canúinn in Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne and indicated as pronounced /kɑ’nu:ŋʹ/.
corrán: “jaw”, pronounced /krɑ:n/.
crapaithe: “cramped, shrivelled, warped”, or craptha in the CO. Probably meaning “corrupted” in the context here.
fianaise: “witness, testimony”, but i bhfianaise means “in front of, in the presence of”. I bhfianaise na leapan, “in front of the bed”.
foghlamaím, foghlaim: “to study”, or foghlaimím, foghlaim in the CO.
leabaidh: “bed”, or leaba in the CO. The genitive, as here, is leapan (or leapa in the CO).
meadhg: “whey”.
Muímhneachas: “Munster”. Used here more in the meaning of “Munster dialect”.
port: “tune”.
seasaím, seasamh: “to stand”, or seasaim, seasamh in the CO. Note the preterite do sheasaimh sé, where the CO has sheas sé, reflecting a general tendency for -mh to appear in the third-persons singular preterite (and imperative) where the verbal noun ends in -mh in WM Irish.
seinnim, seinnt: “to play”, or seinnim, seinm in the CO. Tá a phort seinnte, “he is finished”.
teinneas:tinneas in the CO, “pain, soreness”.Pronounced /tʹeŋʹəs/ in WM Irish.

1PUL: Gaoluing is said throughout the South of Ireland.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s