Catilina 37

XXXVII.

Agus níorbh iad na daoine sin amháin a bhí cionntach sa cheilg go raibh a n-aigne iompaithe uainn. Bhí an choitiantacht go léir, trína ndúil in athrach beatha, i bhfabhar do ghnóthaíbh Chatilína. Is é nádúr na coitiantachta rud den tsórd san a dhéanamh. In aon tsórd stáit is gnáth na daoine dealbha ag formad le daoine fónta, agus ag moladh an drochdhuine. Bhíonn fuath acu don bheatha a bhíonn acu agus dúil acu san athrú. Le gráin ar an saol a bhíonn acu is don athrú a bhíd siad ag obair. Ní chuireann an suathadh ná an annriantacht aon bhuaireamh aigne orthu. Ní baol don dealbh cailliúint. Ach coitiantacht na cathrach so, chuadar san san anachainn ar fad agus bhí mórán cúiseanna leis. An chéad phoínte ná ’ chéile dhe, an mhuíntir ba mhó cáil drochiompair agus drochmhúineadh ins gach aon bhall; ansan, an mhuíntir a chaill a gcuid trína mírialtacht féin; ’na dteannta san, an mhuíntir ’nar dhíbir a ndrochghníomhartha nú a bhfeillbhearta as a mbailtibh dúchais iad; isteach sa Róimh a thánadar go léir, fé mar a ritheann an t-uisce síos i mbun na luinge. Dá n-éaghmais sin bhí a lán ’nar chuímhin leó caithréim Shulla agus conas mar a bhí fir ná raibh iontu ar dtúis ach saighdiúirí singile agus do tháinig chun bheith ’na bhfearaibh seanaide, agus ’na n-uaislibh saibhre, agus bia agus cóir ríoga orthu. Mheas na daoine a bhíodh ag cuímhneamh ar na nithibh sin go mbeadh an scéal ar an gcuma gcéanna acu féin dá mbeadh caoi acu ar arm a ghlacadh agus ar bhuachtaint i gcogadh. Ansan, na fir óga a bhí ag tuilleamh a bpáigh go cruaidh le sclábhaíocht, nuair a tugadh na breabanna dhóibh go fial thánadar isteach sa chathair mar a mbeadh dar leó, suaimhneas acu ón sclábhaíocht. Bhí an t-olc poiblí ag teannadh leó san agus leis an gcuid eile go léir. Níorbh iúnadh, dá bhrí sin, daoine dealbha, droch-chleachtacha, lán de dhóchas, a bheith chómh haimhleasta don stát agus ’ bhíodar dóibh féin. Ansan arís, na daoine ’nar chuir caithréim Sulla a muíntir lasmu’ de choimirce dlí, i dteannta laíodú saoirse d’imirt orthu féin, bhí an fháilte chéanna acu roim theacht cogaidh. Mar bharra air sin go léir, gach éinne a bhí ag gabháil páirte i gcoinnibh na seanaide b’fheárr leó an stát dá shuathadh ná iad féin do bheith gan chómhacht.

Olc ab ea é sin a bhí tagaithe thar n-ais tar éis mórán blian.

Foclóirín

anachainn: “calamity, disaster, misfortune”, or anachain in the CO. Dul san anachainn is listed by Dinneen as “to go to the devil”, probably meaning in this context “to go over the top, to be very far gone with something”. Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne shows the pronunciation is /ə’nɑxiŋʹ/.
annriantacht: “unruliness”, or ainriantacht in the CO. This word stands where “sedition” is used in the English version of Catilina. The original spelling, annriantacht, might suggest a diphthong, but the transcription in Leitiriú Shímplí points to /ɑn-riəntəxt/. This word doesn’t seem to be given in Dinneen’s dictionary.
barra: “top”, /bɑrə/, a Munster colloquial form of bárr, /bɑ:r/. Both forms are found in WM Irish. Mar bharra ar, “in addition to”.
buaim, buachtaint: “to be victorious, to win”, or buaim, buachan in the CO.
coitiantacht: “the people in general, the general public”.
cruaidh: “hard”, or crua in the CO. The singular adjective is pronounced /kruəgʹ/, with the comparative and plural adjective, originally spelt cruadha, pronunced /kruə/.
droch-chleachtach: this word is not given in dictionaries, but means “with poor manners or poor breeding, given to vices”.
feillbheart: “foul, treacherous deed”. Pronounced /fʹelʹi-vʹart/. This word is masculine in the CO, but probably feminine in PUL’s Irish, as beart is feminine in his works.
mírialtacht: “disorderliness, dissipation”.
pá: “pay, wages”. The genitive is spelt páigh here, pointing to a pronunciation /pɑ:gʹ/, but the Leitiriú Shímplí edition transcribed as if the genitive were pronounced /pɑ:/. More research is required here: both páidh and pádha are listed in the genitive in Dinneen’s dictionary.
singil: “single”, but saighdiúirí singile means “private soldiers”.
teannaim, teannadh: “to press, squeeze, inflate”. Teannadh le is normally “to press something on someone”, but the glossary in the early edition of Catilína shows it means “helping, acting as a fulcrum, support” in the context here. Ag teannadh leó san corresponds to the passage in the English version of Catilina that says “to these, and all others of similar character, public disorders would furnish subsistence”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s