Catilina 36

XXXVI.

D’fhan sé féin beagán laethanta i bhfocair Chaius Flaminius Flamma in Arretium, ag gléasadh na ndaoine fé arm, mar gur hiarradh orthu roimis sin arm do ghlacadh. Ansan do tháinig sé go longfort Mhanlius agus na fascanna aige agus na nithe eile a bhaineann le fórlámhas. Nuair a fuaradh amach an méid sin sa Róimh do chin an tseanaid go mba namhaid Catilína agus Manlius, agus do ceapadh lá don chuid eile den tslua chun na n-arm do chur uathu. Dá gcuiridís uathu na hairm roimis an lá san do leogfí saor iad, ach amháin éinne ’na raibh choir bháis in’ aghaidh, agus gur daoradh sa choir é. Dá éaghmais sin do cineadh do sna Consalaibh slógadh ’ dhéanamh, agus ansan Antónius do dhul i ndiaidh Chatilína agus Ciceró do thabhairt aire don chathair.

De réir mo bhreithiúntais féin ní raibh an scéal riamh chómh holc ag stát na Rómha agus a bhí an uair chéanna san. Ó éirí na gréine gona dul fé bhí an domhan go léir fé smacht ár n-arm. Bhí suaimhneas sa bhaile againn agus saibhreas líonmhar ag teacht isteach chúinn, an dá ní is mó ag daoine. Agus fós bhí Rómhánaigh ann agus bhí socair ’na n-aigne acu iad féin agus stát na Rómha do chomáint ar neamhní. Mar, tar éis dhá reacht na seanaide, as an mórshlua san, níor tháinig oiread agus éinne amháin chun gnóthaí na ceilge do nochtadh ná chun na n-arm a chur uaidh sara dtiocfadh an lá. Thaispeáin san cad é an neart a bhí sa drochní a bhí tagaithe ar aigne a lán Rómhánach mar a thiocfadh pláig éigin.

Foclóirín

Arretium: Arretium, a city in central Italy, known as Arezzo today.
breithiúntas: “judgment, discernment”, or breithiúnas in the CO.
Caius Flaminius Flamma: Caius Flaminius Flamma, a Roman who Catilina stayed with after his conspiracy had been discovered. Nothing else appears to be known about this person.
dul fé na gréine: “the setting of the sun”, i.e., the west.
éirí na gréine: “the rising of the sun”, i.e., the east.
go: “to”, becoming gona with the possessive particle. This usage seems rare, and likely to be go dtí a in the CO (and indeed in less formal WM Irish).
namhaid: “enemy”, pronounced /naudʹ/. Traditionally námha, the dative has now replaced the nominative. Namhaid is also used in the plural, where naimhde would stand in the CO. With nominative singular and plural both namhaid and genitive singular and plural both namhad, it is only morphologically apparent when the plural is being used with the dative plural, namhdaibh.
pláig: “plague”, or plá in the CO. This word was traditionally spelt pláigh, but the gh is pronounced /gʹ/ in WM Irish, much the same as tráig, “beach”, from tráigh.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s