Catilina 35

XXXV.


“L. Catilína chun Q. Catulus, sláinte. Mar gheall ar do mhórdhílse tá mo mhuinín go láidir asat, i lár mo ghuaise, go ndéanfair an rud atá agam le hiarraidh nuair a neósfad duit é. Ní hamhlaidh atá ceapaithe agam, mar gheall air sin, aon chosaint a dhéanamh orm féin i gcómhairle nua. Mo leathscéal atá agam le gabháil leat, agus ní mar gheall ar aon choir chionntach é, de réir mo thuisceana féin, agus, dar dia na fírinne, ní miste liom fios na fírinne atá ann do bheith agatsa. Do crádh me le héagóir agus le tarcaisne. Do baineadh díom toradh mo shaothair agus mo thionnscail agus níor tugadh dom an t-inead poiblí a bhí ag dul dom le ceart. Ansan do ghabhas páirt leis na bochtaibh os cómhair an tsaeil mar is gnáth liom. Ní hamhlaidh ná fuil ar mo chumas na fiacha atá orm im ainm féin do dhíol as mo shealús féin. Na fiacha atá orm in ainm éinne eile do dhíolfadh Orestilla iad go fial as a sealús féin agus a sealús a hiníne. Is amhlaidh a chonac daoine nárbh fhiú iad é, curtha fé onóir, agus me féin curtha i leataoibh trí dhrochamhras ná raibh bunús leis. Ar an abhar san is ea ’ thairrigeas chúm slí, atá maith a dhóthain don chás ’na bhfuilimse, chun an méid creidiúna atá agam do chimeád. Ba mhaith liom tuilleadh do scrí’ ach tá ínste dhom go bhfuiltear ar mo thí. Cuirim Orestilla ar do choimircese anois, agus, mo sheasamh ort! Iarraim ort, mar is maith leat an rath a bheith ar do chlaínn féin í sin do chosaint ar dhíobháil! Slán leat.”
Foclóirín

cómhairle: “counsel”, but also listed in the dictionary as “direction”. Cómhairle nua seems to mean “new direction, new course of action” here.
guais: “danger, peril”.
mórdhílse: “great loyalty”, a word not found in dictionaries. Used where “eminent integrity” stood in the English version of Catilina.
os cómhair: “in front of, before”. Pronounced /ɑs ko:rʹ/.
téim, dul: “to go”. Rud atá ag dul do, “something due to him”.
tionnscal: “industry, exertion”, or tionscal in the CO. Spelt tiúsgal in the original, the pronunciation is /tʹu:skəl/; the historic double n is given in the editing here, indicating the long vowel, and implying the deletion of the n in the pronunciation.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s