Catilína 33

XXXIII.
An fhaid a bhí na nithe sin ar siúl sa Róimh chuir Caius Manlius cuid dá mhuíntir féin ag triall ar Mharcíus Rex le teachtaireacht den tsórd so:—
Dar déithe agus daoine, a Árdthaoisigh, deimhnímíd duit, nách in aghaidh ár dtíre a ghlacamairne arm, ná chun dochair ná díobhála ’ dhéanamh d’aon duine, ach amháin chun ár gcorp féin do chosaint ar éagóir. Daoine bochta is ea sinn atá i ngátar chruaidh, cuid againn gan tír, sinn go léir gan chuid gan chlú, trí dhéine agus trí chruas éilteóirí airgid iasachta. Ní raibh ar chumas éinne againn dul fé choimirce na dlí, de réir nós ár sínsear, agus nuair a bhí ár gcuid imithe ní raibh ar ár gcumas ár gcuirp do chimeád saor, bhí na héilteóirí agus an praetóir chómh fíochmhar san.
Is minic a dhein úr sínsearsa fóirithint go hatruach ar phobal na Rómha le dlithibh. Agus le fíordhéanaí, mar is cuímhin linn, do díoladh an t-airgead bán le hairgead rua agus do mhol daoine fónta an bheart san. Do ghlac na daoine arm go minic roimis seo agus d’imíodar ó sna huaislibh, le dúil i bhfórlámhas dóibh féin nú i bhfeirg trí thíorántacht na n-uasal. Ní saibhreas ná fórlámhas, na nithe is cúis chogaidh agus chómhraic i measc daoine i gcónaí, atá uainne anois. Níl uainn ach saoirse beatha, an rud ná scarann aon duine fónta leis gan scarúint len’ anam. Aicimíd ortsa agus ar an seanaid fóirithint ar Rómhánachaibh bochta atá ’na ghátar. Tugtar thar n-ais dúinn coimirce na dlí, an rud a bhain an praetóir dínn go héagórtha, agus ná curtar sinn chun na héirice is mó is féidir dúinn a bhaint amach sara scaraimíd lenár gcuid fola.

Foclóirín

aicim, athach: “to beseech”, or aitim, atach in the CO. Note this rare verb is used only in the present tense and with the verbal noun. Aicimíd ort, “we beseech thee”. I haven’t found attestation of the verbal noun in PUL’s works, but Dinneen indicates athach, a form explained by the fact that the verb itself was originally spelt aithchim. More research required here, as IWM shows the pronunciation is /arkʹimʹ/, whereas the Letiriú Shímplí here shows /akʹimʹ/. There are other examples where an original medial -th- becomes an /rʹ/ in pronunciation, e.g. muinichle, “sleeve”, pronounced /minʹirhlʹi/ according to IWM (compare the original mainchille).
airgead: “money; silver”. Airgead bán here is “silver coins”, airgead rua, “brass coins”.
árdtaoiseach: “colonel, general”. This word is spelt árd thaoiseach in the original, and the Leitiriú Shímplí edition concurs in showing a lenited t, but Dinneen has árd-taoiseach, and it is unlikely there is an audible difference whether the t is lenited or not. It seems best not to lenite t and d after árd-.
coimirce: pronounced /kimʹirkʹ~kimʹirkʹi/, this is the form found in the CO, although PUL used the older spelling comairce in the original. Fé choimirce, “under the patronage/protection of”.
cuirim, cur: “to put” and also  “to make someone do something”. Note the present-tense autonomous form found as curtar in one passage here and cuirtar elsewhere in the original. Curtar has been standardised on in the editing, as it is the general form used in PUL’s works, suggested that PUL had /kurtər/ here.
éagórtha: “unjust”, or éagórach in the CO.
éilteóir: “claimant”, or éilitheoir in the CO.
éiric: “compensatory payment, reparation, retribution”. Éiric a bhaint amach, “to exact retribution”. This word comes from the “eric fines” of Ireland’s ancient Brehon laws, whereby even serious crimes, such as murder, could punished by fines or compensation payments.
fóirim, fóirithint: “to help, relieve, succour”.
iasacht: “loan”. Éilteóir airgid iasachta, “usurer, lit. a claimer of loaned money”.
saoirse: “freedom”. Saoirse beatha, “liberty”.
scaraim, scarúint: “to separate”, or scaraim, scaradh in the CO. Scarúint le rud, “to part with something”.
úr: “your (pl)”, or bhur in the CO.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s