Catilína 32

XXXII.

Nuair a bhí sé sa bhaile chrom sé ar mhachnamh. Bhí teipithe ar na hiarrachtaíbh a bhí déanta aige ar an gConsal do mharú. Níorbh fhéidir an chathair do chur trí thine, mar bhí an lucht faire dhá cosnamh. Thuig sé gurbh é a bhuac a shlua do chur i méid, agus, sara ndéanfí slóite na cathrach do ghléasadh, greim roim ré a bheith aige féin ar na nithibh a bhí tairbheach chun cogaidh. D’imigh sé i lár na hoíche, agus buíon bheag lena chois, go longfort Mhanlius. Sarar imigh sé, áfach, do labhair sé le Cetégus agus le Lentulus, agus leis an méid eile acu ’na raibh iontaoibh aige as a ndánacht agus as a dtapúlacht agus duairt sé leó dícheall a dhéanamh ar ghustal na ceilge do neartú sa chathair, bás an Chonsail do chur in áirithe, gach abhar báis agus tine agus gach gníomh cogaidh do bheith ollamh acu, nárbh fhada go dtiocfadh sé féin thar n-ais chun na cathrach agus mórshlua aige.

Foclóirín

buac: “peak, pinnacle, the best course of action”, or buaic in the CO.

Cetégus: Gaius Cornelius Cetegus, an associate of Catilina in the conspiracy. He joined the conspiracy in order to get his debts cancelled and remained behind in Rome as leader of the conspirators in 63 BC when Catilina left the city. He failed to murder Cicero, being held back by Lentulus, and proof of his involvement in the conspiracy was found in his house, leading to his execution on December 5th that year.

Lentulus: Publius Cornelius Lentulus Sura, consul 71 BC and one of the leaders of the conspiracy in Rome after Catilina left the city. He shilly-shallied over murdering Cicero and setting fire to Rome, and was captured along with Cetégus and executed on December 5th 63 BC. Lentulus was stepfather of Mark Antony, who on joining the Second Triumvirate in 43 BC demanded the death of Cicero.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s