Catilína 29

XXIX.

Do hínseadh na nithe sin do Chiceró. Ansan bhí an dá olc ag brú in éineacht air. Thuig sé nárbh fhéidir, níba shia, an chathair do chosnamh lena bhainistí féin, agus ’na theannta san ná raibh ’ fhios aige le cruinneas an mór an armáil a bhí ag Manlius ná cad é an fuadar a bhí fé. Is é rud a dhein sé ná an scéal do chur i gcómhairle na seanaide, agus bhí an tseanaid buartha go maith cheana féin, trí ráflaíbh. Dá bhrí sin, an rud ba róghnáth a dhéanamh i gcruachás phoiblí, do deineadh an reacht, “na Consail do thabhairt aire ná tiocfadh aon drochní ar an stát.” Sin í an chómhacht is mó a thugann an tseanaid do sna Consalaibh de réir nós na Rómha. Cuireann sí ar a gcumas slógadh ’ dhéanamh; dul chun cogaidh; a ndaoine féin agus na cáirde cogaidh do smachtú ar gach aon tsaghas cuma; an fórlámhas is aoirde d’oibriú agus an bhreith is aoirde do thabhairt, amu’ agus i mbaile. Gan an reacht san níl a cheart ag Consal aon ní de sna nithibh sin a dhéanamh, mara mbeidh órdú an phobail aige chuige.

Foclóirín

bainistí: listed in Ó Dónaill’s dictionary as “thrift”, but glossed in the original edition of Catilína as “management”. This word is also glossed in Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne as “management”; it seems “thrift” is only one specific form that such management can take. Lena bhainistí féin, “by his own private measures”.
cara: “friend”. Here cáirde cogaidh refers to the allies of the Romans during wartime.
reacht: “decree”, pronounced /rɑxt/.
slógadh: “military expedition; mobilisation of troops”. This word was traditionally spelt slóghadh, and appeared so in PUL’s An Cleasaidhe, but here it is slógadh, and the Leitiriú Shímplí edition concurs in that the pronunciation is /slo:gə/. This is probably one of a number of words where a lenited g has become delenited in WM Irish. Slógadh ’ dhéanamh, “to raise or mobilise troops”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s