Catilína 27

XXVII.

Chomháin sé C. Manlius go Faesulae agus go dtí an pháirt sin d’Etrúria. Chomáin sé fear dárbh ainm Septimius, fear ó Chamerinum, go tír Phicénum. Chuir sé C. Iulius go hApulia. Chuir sé uaidh mar sin sa tímpall iad de réir mar a thuig sé ba mhaith dho. Bhí mórán nithe aige féin á chur chun cínn sa Róimh; an cheilg don chonsal; na tóiteáin dá n-ollmhú; áiteanna dá gceapadh chun a bhforbhaise le fearaibh armtha. Bhíodh arm aige féin, agus d’órdaigh sé don chuid eile arm a bheith acu. Bhíodh sé dhá rá leó bheith ollamh agus ar tinneall i gcónaí. Bhíodh sé ag rith ins gach treó de ló agus d’oíche agus ní chuireadh obair ná easpa codlata aon tuirse air. Fé dheireadh, nuair a bhí an saothar go léir aige á dhéanamh agus gan aon rud ag dul chun cínn do, chuir sé fios arís i lár na hoíche ar thaoiseachaibh na ceilge, trí Mh. Porcius Laeca. Dhein sé a lán casaoide mar gheall ar a neamhimshníomh. Duairt sé go raibh sé tar éis Manlius do chur roimis ag triall ar an slua a bhí ollamh aige chun arm a ghlacadh; go raibh daoine eile curtha aige go háiteannaibh oiriúnacha eile chun an chogaidh go thosnú; gur rómhian leis féin dul amach ag triall ar an slua dá mbeadh Ciceró curtha chun báis aige; go raibh an fear san ag cosc a ghnóthaí go mór.

Foclóirín

Apulia: Apulia, the region of Italy along the south-eastern Adriatic coast.
Camerinum: Camerinum, a town in the Umbrian region of Italy known as Camerino today.
casaoid: “complaint, act of complaining or stating a grievance”. I am unclear if a lán casaoide is singular or plural, as casaoid may mean just a general act of complaining, with no plural: Dinneen has no plural, but Ó Dónaill gives casaoidí in the plural.
comáinim, comáint: “to drive, force, impel”, or tiomáinim, tiomáint in the CO. Both forms are found in PUL’s works.
C. Iulius: Caius Iulius, a co-conspirator of Catilina’s, who was sent to raise troops in Apulia.
Etrúria: Etruria, a region of Italy, originally home to the Etruscans.
forbhais: “seige; beleaguering”. Pronounced /forəviʃ/.
lá: “day”. The archaic dative appears in de ló, /də ‘lo:/, “by day”.
neamhimshníomh: “apathy, lack of concern”, or neamhimní in the CO. Spelt without sh in the original, but Ó Dónaill’s dictionary shows this variant as spelt with sh.
Picénum: Picenum, a region of Italy along the Adriatic coast.
Septimius: a co-conspirator of Catilina’s, who was sent to raise troops in Picenum.
tinneall: found in the phrase ar tinneall, “set, ready/at the ready, cocked”. This is derived from inneall, “state, arrangement”, and Dinneen prefers ar inneall. Ó Dónaill lists both forms.
tóiteán: “conflagration”. O’Donaill’s dictionary indicates this would be dóiteán in the CO, but Dinneen’s dictionary maintains a distinction between tóiteán, “conflagration”, and dóiteán, “a burner with which to light a fire/lamp”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s