Catilína 23

XXIII.

Ach bhí sa chruinniú san Q. Cúrius, fear nárbh íseal dúchas, cuirpeach aithiseach, fear a cuireadh as an seanaid mar gheall ar a drochiompar. Fear baoth ab ea é, agus níor threise ar a bhaois ná ar a dhánacht. Ní chimeádfadh sé rún ar an rud d’aireódh sé ná ní cheilfeadh sé a dhrochbhearta féin. Ba chuma leis ’en domhan cad ’ déarfadh sé ná cad a dhéanfadh sé. Bhí seanachómhluadar idir é agus bean uasal dárbh ainm Fulvia. Bhíodh sí stuacach leis nuair ná bíodh airgead aige le tabhairt di. Chrom sé go hobann agus go maíteach ar na cnuic agus na farraigí do gheallúint di; ansan, ar an gclaíomh a bhagairt uirthi mara ndéanfadh sí rud air. Bhíodh sé dhá crá go mór seochas mar ba ghnáth leis. Fuair sí amach cad fé ndeár an t-éirí in áirde a bhí air. Ní baol gur cheil sí an chúntúirt ’na raibh an stát. D’innis sí dá lán cad a bhí ar siúl ag Catilína ach do cheil sí ainm a húdair. Chuir an ní sin, tar gach ní eile, dúil mhór in aigne gach éinne go dtabharfí an Chonsalacht do Mharcus Tullius Ciceró. Bhí a lán de sna huaislibh roimis sin, ar lasadh le diomá, dhá rá gur thruailliú ar an gConsalacht í ’ thabhairt do san, pé oirearcas a bhí ann, toisc gan é ’ bheith uasal óna shínsear. Nuair a tháinig an baol, áfach, chuaigh an diomá agus an t-uabhar ar gcúl.

Foclóirín

cúl: “back, especially back of the head”. Ar gcúl is an interesting phrase, because of the use of eclipsis. Ar chúl means “behind”; ar gcúl means “postponed, put off, receding”. Rud a dhul ar gcúl, “to recede, to fade away”.
diomá: “disappointment”, or díomá in the CO. The English version of Catilina indicates that ar lasadh le diomá means “moved with jealousy”.
Fulvia: mistress of Quintus Curius. Cicero gained access to Curius through Fulvia and convinced him to switch sides in the Catiline conspiracy.
ínsim, ínsint: “to tell”, or insim, insint in the CO. Note the use of d’innis here in the preterite: the spellings d’innis and d’inis are both found in PUL’s works, pointing to a pronunciation /dʹiŋʹiʃ/.
obann: “sudden”, or tobann in the CO.
oirearcas: “eminence, distinction”, or oirirceas in the CO. PUL told Osborn Bergin that this word had a broad rc in the middle of the work in WM Irish. The Leitiriú Shímplí transcription is eriarcas, where I had expected iriarcas; more research required on the pronunciation of the first vowel.
seochas: “besides, compared with”, or seachas in the CO. Seachas was also used in the original, but the spelling has been adjusted in line with the WM pronunciation, /ʃoxəs/.
stuacach: “sulky, ill-tempered”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s