Rothaíocht

Rothaíocht.

(article from Irisleabhar na Gaedhilge, VI, no. 11, March 1896, p176)

Is móide is fiú an t-alt so a chur os cómhair lucht léite an IRISLEABHAIR, forfhógartha do bheith dhá dtaispeáint againn ag baint leis an ngnó gcéanna, le rothaíocht.

Is é an tAthair Peadar Ó Laeire do chéadchuir i gcómhair an clár so thíos ag tabhairt garma ar gach ball den rothar.

rothar

bicycle, cycle.

rothaí

cyclist.

rothaíocht

cycling.

rothar trí roth

tricycle.

cluas

handle.

slat

handle-bar.

muineál

handle stem.

gabhal

fork.

beann

prong of do.

roth

wheel.

fearsad

axle.

mol

hub.

ga

spoke.

ga láir

direct do.

ga imill

tangent do.

fonnsa

rim.

bolg

air-tube.

bonn

tyre.

bolgbhonn

pneumatic tyre.

bonn cruaidh

solid do.

bonn bog

cushion do.

iallait, diallait

saddle.

cos iallaite

saddle-pillar.

luascán

spring.

troithín

pedal.

guala

crank.

fiacail

cog of wheel.

slabhra

chain.

díon lathaí

mudguard.

grán

ball, balls.

ar ghrán

on ball bearings.

dealbh, cabhail

frame.

cnó

nut.

scriú, scriobha

screw.

tnachair

wrench, spanner.

deóchán

valve.

caipín

cap.

teannaire

pump.

teannadh

to pump.

teann

pumped tight.

priocadh

puncture.

slaod

solution.

coscaire

brake.

Tá tuilleadh ann, ach ní beag linn an méid sin den chor so. Níor ceapadh na focail sin mar dhlithibh Méideach & Peirseach, gan athrú gan mhalairt choíche. Más féidir le duine ar bith ainm níos feárr do cheapadh d’aon cheann acu, níl toirmeasc air.

Gan aimhreas ar domhan beidh an rothar ’na chabhraitheóir chumasach do lucht chosanta na Gaelainne uaidh seo amach. Ba mhór an náire dhóibh gan a bheith i gcumas dóibh gach uile bhall de d’ainmniú as Gaelainn.

Dála na bhforfhógra, is í mo chómhairle féin do gach aon atá ar tí rothair do cheannach, gan aon ní do dhéanamh nú go bhféachaidh sé a mhaithe & a shaoracht & tá siad dá ndíol ag Mac-an-tSagairt in Áth Cliath & i gCorcaigh. Is Gael é féin nár labhair ach Gaelainn go raibh sé in aois a chúig mblian déag. Maidir leis na bonnaibh so dá ngoirthear “Grapplers” is í barúil a láin nách bhfuil a sárú ar fáil. Déantar iad go léir in Éirinn ag Éireannachaibh.

Foclóirín

I can’t find a CO version for handle stem, direct spoke, tangential spoke, cushion tyre, saddle-pillar or mudguard, so I don’t know whether PUL’s versions of those were adopted.

bolg: “stomach”. PUL’s suggestion to use this word for “tube” does not seem to have been adopted; feadán is the form adopted in the CO.
bolgbhonn: “pneumatic tyre”. It seems aerbhonn is the form adopted in the CO.
bonn: “tyre”. IWM shows this word is pronounced /bu:n/ in the meaning of “sole of the foot”, and /boun/ in the meaning of “coin”, leaving me unsure of the pronunciation where it means “tyre”. A tyre is possible the vehicular equivalent of the sole of the foot?
coscaire: this word is given in Ó Dónaill’s dictionary in the meaning of “inhibitor, compressor”; the word adopted for “brake” is coscán.
dealbh: “appearance, shape”. This word doesn’t appear to have entered wider use in the meaning of bicycle frame; cabhail, which was also recommended here is the form used.
deóchán: this suggestion by PUL for “valve” doesn’t appear to have entered wider use in this sense; comhla is the form used in the CO. Deóchán is a variant given in Dinneen’s dictionary of diúchán, “windpipe”, in itself a variant of the form diúch used in the CO.
fearsad: “spindle”, or fearsaid in the CO.
fonnsa: “rim”, or fonsa in the CO. The traditional nn is preserved here to show the long vowel, /fu:nsə/.
grán: “ball, shot, pellet”, a collective word. Grán iompair is listed in Ó Dónaill’s dictionary for “ball bearings”.
guala: “shoulder”. This word doesn’t appear to have been adopted in the sense of “crank”, which would be cromán in the CO.
iallait: “saddle”, or diallait in the CO. PUL usually has the form without d- in his works, although he included both here. The original spelling were iallaid, diallaid and iallaide in the genitive, but these have been adjusted in line with the pronunciation as shown in IWM.
luascán: “swinging, wavering”. This word doesn’t appear to have been adopted in the sense of “spring”, which would be lingeán in the CO.
mol: “hub”, spelt mul in the original, but adjusted in line with the CO as IWM shows the pronunciation as /mohl/, as if spelt molt.
priocadh: “pricking, prodding”. This word doesn’t seem to have entered wider use in the meaning of “puncture”, which is poll in the CO.
scriobha: this appears to be simply the more traditional spelling of scriú, “screw”.
slaod: this word normally means “layer; a flowing mass of something (e.g. hair, water, etc.)”. Assuming that PUL intended to give a translation of “solution” in the sense of a fluid, tuaslagán is the word that has been adopted in the CO.
tnachair: “blacksmith’s tongs; forceps”, or teanchair in the CO. The spelling points to a pronunciation /tə’nɑxirʹ/(compare the form tionàchair given in Seanachas Amhlaoibh Í Luínse, suggesting a pronunciation of /tʹə’nɑxirʹ/). The established forms for “wrench” and “spanner” are rinse and castaire respectively, both of which are given in Dinneen’s dictionary.
troithín: this word, suggested by PUL for “pedal” is a diminutive given in Ó Dónaill’s dictionary meaning “little foot”, but the word currently in use for “pedal” is troitheán. Consequently, it seems unlikely this word was ever adopted in line with PUL’s recommendation.

This entry was posted in Contents, Irisleabhar na Gaedhilge. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s