An Namhaid is Mó Againn.

Gan amhras is namhaid mharaitheach againn dlí agus rialtas Sacsan. Ach is mó namhaid nách iad againn. Ní hé dlí ná rialtas Sacsan a chuireann ’ fhiachaibh orainn ár gcuid airgid, dá laighead é, agus ár n-aimsir, agus ár sláinte, agus cuid ár gclainne, do chaitheamh le hólachán. Ní hé dlí ná rialtas Sacsan a chuir ’ fhiachaibh orainn teanga shaibhir, bhríomhar, chiallmhar, léannta ár sínsear do chaitheamh as ár mbéal agus an dríodar Béarla is measa agus is boichte sa domhan do ghlacadh ’na hinead. Is árd é guth na bpáipéar nGallda so atá in Éirinn againn, dhá shíorínsint dúinn cad iad na héagórtha móra atá déanta, agus dhá ndéanamh orainn ag dlithibh cama Sacsan ach is annamh a leogann eagla d’aon pháipéar acu labhairt amach go dána agus an fhírinne d’insint dúinn suas lenár mbéal, gur sinn féin atá ag déanamh na n-éagórtha is truime orainn féin, agus gur againn féin atá na héagórtha san do leigheas. A Chlanna Gael, agus a mhuíntir na hÉireann ní raghaidh an scéal san gan ínsint feasta. Tá coir throm againn le cur i leith na bpáipéar mBéarla so atá dhá gcur amach agus dhá lé’ in Éirinn inniu. Is é an páipéar poiblí cómhairleach na ndaoine a léann é. Is é céad cheangal atá ar chómhairleach an fhírinne d’ínsint gan scáth gan eagla. Má iarraim cómhairle ar dhuine agus go ndéarfaidh sé liom an rud is dó’ leis a thaithnfidh liom in inead an ruda is tairbheach dom, deineann sé orm an éagóir is truime ar a chumas. Sin í díreach an éagóir atá anois ag páipéaraibh Béarla na hÉireann dhá dhéanamh ar phoiblíocht na hÉireann. Lasmu’ den fhíorbheagán acu, ní háil leó focal do rá ach an focal is feárr a thaithnfidh le lucht a léite, go mór mór leis an méid de lucht a léite atá saibhir acfuinneach bunúsach. Tá smacht ar na páipéaraibh Gall-Ghaelacha so. Ní ghlacfaidh an páipéar nua so smacht ó éinne ná ó aon aicme daoine. Is dócha go bhfuil sé in áirithe dhúinn fearg do chur ar a lán. Má tá féin is feárr an t-imreas ná an t-uaigneas. Is feárr fearg ná a shlí féin a thabhairt do dhuine a bheidh ag dul ar a aimhleas. Is feárr fearg ná plámás. Is feárr bréagnú agus sárú agus an t-éitheach a thabhairt gan fuaradh do dhuine, ná teanga liom leó ’ thabhairt don té a bheidh ag brath ar chómhairle a leasa d’fháil uainn chómh fada agus ’ théann ár ngustal agus ár dtuiscint.

Foclóirín

acfuinneach: “substantial, well-to-do”, or acmhainneach in the CO. Pronounced /ɑkfiŋʹəx/ in WM Irish.
béal: “mouth”. Rud a dh’ínsint suas lena bhéal, “to tell him something to his face, tell him it quite openly and directly”
cómhairleach: “adviser”, or comhairleoir in the CO.
dríodar: “dregs, refuse”. PUL later argued in an article, “Let Ye Spake Engilish and Be Dacent”, published in August 1901 in St. Patrick’s journal, that Irish speakers who attempt to speak English, but badly, should be greeted with the reply, “dríodar! dríodar! dríodar!
éagóir: “injustice”. The plural here is éagórtha, where éagóracha stands in the CO.
fiach: cur ’ fhiachaibh, “to force or compel someone”. This would be cur d’fhiacha in the CO. PUL uses this phrase without an intervening de, but the phrase generally occurs in traditional Munster Irish as cur d’fhiachaibh ar dhuine rud a dhéanamh. Fiacha literally means “debts”, and the use of fiacha reflects some kind of confusion with the related phrase cur d’fhéachaint. PUL claimed in his Notes on Irish Words and Usages (p135) that there was a “manifest difference” between d’fhiachaibh and fhéachaint, withe the former meaning “bound” to do something, and the latter “made” to do something.
imreas: “strife, discord”, pronounced /imʹirʹəs/. Is feárr an t-imreas ná an t-uaigneas, “strife is better than loneliness”, a proverb meaning that even arguments are better than loneliness, because at least someone is taking notice of you.
lucht léite: “readership”.
maraitheach: “deadly, lethal”, or marfach in the CO, pronounced /mɑrəhəx/.
nách: “that is not”, nach in the CO, /nɑ:x/.
namhaid: “enemy”, pronounced /naudʹ/. Traditionally námha, the dative has now replaced the nominative.
plámás: “flattery”.
rialtas: “government”. Pronounced /riəltəs/, this is one of the few words in WM Irish where an lt was traditionally pronounced /lt/ rather than /lh/, explained by Brian Ó Cuív in IWM as owing to the word’s being more recently introduced in the sense of “government”.
síorínsint: “constantly telling”. The prefix síor- was once written variously síor- or sír- depending on the following sound, and so this would have been sír-innsin(t) in the old script. I don’t think the r of the prefix is actually pronounced slender, but more research required here.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Cómhairle Ár Leasa, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s