80. An Mada Rua agus an León Bhaineann.

Do casadh an bheirt ar a chéile. Chromadar ar chainnt. Do thárla mac óg a bheith ag an león bhaineann.

“Tá ál óg agamsa, leis, sa bhaile im dhiaidh,” arsan mada rua. “Tá mórsheisear acu agam, slán a bheid siad!” ar sise.

“Is maith é sin, is maith é sin,” arsan bhanleón.

“Is dó’ liom féin,” arsan mada rua, “gur mó go mór le rá an mháthair go mbíonn an t-ál breá mór aici uair sa mbliain, an mórsheisear, slán a bheid siad, ná an mháthair ná bíonn aici ach an t-aon choileán beag amháin, agus gan san féin ach uair ins na trí ’ bhlianaibh, b’fhéidir.”

Bhí fearg ag teacht ar an león, ach do bhrúigh sí fúithi an fhearg.

“B’fhéidir é,” ar sise. “Ach tuig an méid seo, a bhean mhacánta. Nuair a bhíonn do mhórsheisear agatsa, ní bhíonn agat iontu ach mórsheisear maidríní rua. Nuair a bhíonn an t-aon mhac amháin agamsa cat leóin a bhíonn agam ann. Is dó’ liomsa gur feárr aon león amháin ná dhá mhórsheisear de mhaidríníbh rua. Agus i dtaobh na haimsire, is fiú león feitheamh leis.”

“Is león liomsa gach éinne dem mhórsheisear,” arsan mada rua.

“Is geal leis an bhfiach dubh a gheárrcach féin,” arsan león.

An Múineadh.

Ní sa chómhaireamh a bhíonn an tairbhe, go minic, ach sa mhianach.

Foclóirín

banleón: “lioness”.
geárrcach: “fledgling, nestling”. Is geal leis an bhfiach dubh a gheárrcach féin, “the raven thinks its own nestling fair”, i.e. “a mother is proud of her own children”.
león: “lion”. It is worth noting the use of lenition in león bhaineann, “a female lion, lioness” (cf. leon baineann in the CO).
mianach: “ore, material”, and hence, “calibre, quality”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s