78. An Ghrian agus an Ghaoth.

“Is dó’ leatsa,” arsan ghrian leis an ngaoith, “go bhfuileann tú ana-láidir.”

“Is treise me ná thusa, pé’n Éirinn é,” arsan ghaoth.

“Cuirfidh mé geall leat nách treise,” arsan ghrian.

“Conas a thrialfaimíd sinn féin?” arsan ghaoth.

“An bhfeiceann tú an fear san thall atá ag cur na slí dhe?”

“Chím,” arsan ghaoth.

“Feiceam ceoca againn a bhainfidh an chasóg de,” arsan ghrian.

“Tá go maith,” arsan ghaoth. “Ceoca againn a thosnóidh?”

“Bíodh an chéad iarracht agatsa,” arsan ghrian.

Do shéid an ghaoth ar an bhfear. Má dhein, d’fháisc an fear an chasóg air. Do shéid an ghaoth air níba dhéine. Má dhein, d’fháisc sé an chasóg níba dhaingne. Shéid sí air i dtreó gur leag sí é. D’fháisc sé an chasóg air féin le téid agus d’éirigh sé.

“Tá teipithe orm,” arsan ghaoth. “Tabhairse fé anois agus chífir go dteipfidh ort, leis. Ní féidir duit oiread nirt a dh’imirt air agus ’tá imeartha agamsa air.”

“Níor dheineas-sa aon chur isteach ortsa an fhaid a bhí do neart agat dhá imirt air. Ná cuirse isteach ormsa anois an fhaid a bheidh mo neart agam dhá imirt air,” arsan ghrian.

“Tá go maith,” arsan ghaoth.

Do stad an ghaoth agus tháinig ciúnas mór. Ansan do chaith an ghrian na scamaill di agus do nocht sí í féin ’na lán-neart, agus chrom sí ar thaithneamh anuas go tréan ar an áit ’na raibh an fear ag siúl. Níorbh fhada gur mhothaigh an fear an brothall uathásach.

“Ó,” ar seisean, “tá an lá ag iompáil amach chun brothaill go hiúntach. Tá an chasóg so róthrom.”

Agus chaith sé dhe í.

An Múineadh.

Gheibheann an ceannsa a thoil nuair a theipeann ar an stuacach.

Ní gheibheann annsmacht ach cur ’na choinnibh. Ní gheibhtear neart toile ach le neart grá.

Foclóirín

annsmacht: “tyranny”. The nn of the original spelling is preserved here to show the diphthong; pronounced /aunsmɑxt/,
ceannsa: “gentle, meek”. The traditional nn is preserved here to show the diphthong.
ciúnas: “calmness, stillness”.
cur ’na choinnibh: “opposition”.
iompaím, iompáil: “to turn”, or iompaím, iompú in the CO. Most dictionaries have iompáil chun ruda, “to turn to something/convert to something” and iompáil amach with an adjective, “to turn out (a certain way)”, but here we have iompáil amach chun ruda, “to turn out (a certain way)” with a noun, a usage not found in dictionaries.
stuacach: “ill-tempered; sulky”.
trialaim, triail: “to try, test”, or triailim, triail in the CO. Note that in the CO the distinction between triailim, “I try, test” and triallaim, “I journey” is a little clearer than in WM Irish, where the slender l of the former appears only in the third person preterite, the singular imperative, the verbal noun and the autonomous forms in  tí and  fí. The forms of this verb are: present, trialaim, trialann sé; preterite, do thrialas, do thriail sé; future, trialfad, trialfaidh sé; imperative and verbal noun: triail; past participle, trialta. Trialaim is pronounced /trʹialimʹ/ and triallaim /trʹiəlimʹ/, and so the quality of the diphthong provides a point of distinction; this was particularly the case in the speech of older speakers who maintained a regular distinction between /ia/ and /iə/ where younger speakers may have only /iə/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s