76. An Brobh Luachra agus an Dair.

Bhí crann breá láidir daraí ag fás ar phort na habhann. Bhí brobh luachra ag fás in aice an chraínn. D’fhéach an crann ar an mbrobh.

“Mo thrua thu, a rud bhoicht!” arsan crann. “Cad a dhéanfairse nuair a thiocfaidh an ghaoth láidir? Lúbann an puth beag is laige thu. Cad a dhéanfair nuair a thiocfaidh an stoirm?”

Ní duairt an brobh aon ní. Níor dhein sé ach éisteacht leis an gcainnt.

Tháinig an stoirm, stoirm nár chuímhin le héinne a bhí suas a leithéid. Do chrom an brobh síos go talamh agus do leog sé don ghaoith imeacht os cionn a chínn. Do sheasaimh an dair go teann ar feadh i bhfad. Bhí na préamhacha ródhaingean sa talamh agus iad róláidir. Fé dheireadh do chruinnigh an ghaoth a neart agus do shéid sí go hiúntach. Do chruinnigh an crann a neart agus sheasaimh sé ’na coinnibh. Má sheasaimh, d’éirigh na préamhacha agus an fód in aon scailp amháin agus do síneadh an dair ar an bport.

D’imigh an stoirm. Do thóg an brobh a cheann. Chonaic sé an dair sínte. Ní duairt sé focal. Do labhair an dair.

“Is iúntach an scéal é!” ar seisean. “Tusa id sheasamh agus mise ar lár! Ní féidir liom é ’ thuiscint.”

“Nuair a tháinig an neart sa ghaoith,” arsan brobh, “do chromas mo cheann agus do scaoileas thorm í.”

“Agus tá do cheann in áirde arís agat chómh haibidh agus a bhí riamh! Dheinis an ceart. Níl againne ach neart áirithe. Neart gan teóra is ea neart na gaoithe.”

“Agus cad ’na thaobh nár chromais mar a dheineas-sa?” arsan brobh.

“Ní fhéadfainn é,” arsan dair. “Bhí an iomad den stailc ionam.”

An Múineadh.

“Míne fri garg.
Íseal fri ard.”
(Bríd Naofa.)

“Is feárr míne ná boirbe mhór.”
“Is feárr teitheadh maith ná drochsheasamh.”
“Ní hag an láidir an bhíonn an bua i gcónaí.”

Foclóirín

boirbe: “fierceness, rudeness”, pronounced /birʹibʹi/.
Bríd Naofa: St. Brigit of Kildare, a fifth-century Irish saint also known as “Muire na nGael”.
dair: “oak”, with daraí in the genitive here, as if from a nominative form darach (darach is listed in Ó Dónaill’s dictionary as a variant nominative, but the nominative is attested as dair here; darach is stated as being the nominative in the foclóirín to the 1903 edition of Aesop, which contains the first series of fables). The CO has dair and darach respectively. Crann daraí, “oak tree.”
is feárr teitheadh maith ná drochsheasamh: “discretion is the better part of valour”.
préamh: “root”, or fréamh in the CO.
scailp: “fit, spell, gust, blast”.
seasaím, seasamh: “to stand”, or seasaim, seasamh in the CO. Note the preterite do sheasaimh sé, where the CO has sheas sé, reflecting a general tendency for -mh to appear in the third-person singular preterite (and imperative) where the verbal noun ends in -mh in WM Irish.
stailc: given in Ó Dónaill’s dictionary as “starch” or as a variant of stalc for “a stiff thing”. An iomad den stailc here possibly means “too much stiffness”, the tree was too stiff to bend down?
suas: “alive, extant”.
thar: “through, across, past.” Thorm, “beyond or past me”, equivalent to tharam in the CO. The original spelling, tharm, has been edited here in line with the WM pronunciation, /horəm/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s