74. Cúpid agus an Bás.

Bhí Cúpid lá breá gréine ag spórt do féin in aice na pluaise ’na mbíonn an Bás ’na chónaí ann. I gceann tamaill do ghoíll an brothall air. Chuaigh sé isteach sa phluais a bhí chómh breá, chómh hionnfhuar. Chaith sé é féin ar an dtalamh agus thit a chodladh air. An fhaid a bhí sé ’na chodladh do hiompaíodh an taisce agus do thit na saighde go léir amach ar an úrlár, agus chuadar féin agus saighde an Bháis, a bhí caite ar an úrlár, chuadar trína chéile. Ar ball, nuair a dhúisigh Cúpid as a chodladh, chrom sé ar na saighde do bhailiú agus do chur chuige.

Dhein sé dearúd, mar bhí an codladh ’na shúilibh. Thóg sé chuige cuid de shaighdibh an Bháis, agus d’fhág sé ’na dhiaidh cuid dá shaighdibh féin.

Sin é cúis, adeir Aesop, go dtagann an bás, uaireanta, ar dhaoinibh óga breátha, nuair is ar ghrá ba chóir iad a bheith ag cuímhneamh, agus go dtitid seandaoine i ngrá, uaireanta, nuair ba chóir gur ar an mbás a bheidís ag cuímhneamh.

An Múineadh.

Níor dhein Aesop ach an scéal beag so do cheapadh mar mhíniú, dar leis, ar rud nár thuig sé. I dtaobh an bháis a bheith ag teacht ar dhaoinibh óga níl againn le rá ach mar aduairt ár bhfile féin:—

“Cladhaire is ea an bás a bhíonn ag gabháil ins gach aon bhall,
Is ní feárr leis duine aosta ná leanbh beag óg.”

Agus i dtaobh na seandaoine a bhíonn ag titim i ngrá nuair ba chirte dhóibh bheith ag cuímhneamh ar an mbás, ní dó’ liom féin go bhfuil le rá leó ach an seanfhocal úd:—

“Bíonn duine ’na leanbh dhá uair.”

Foclóirín

bíonn duine ’na leanbh dhá uair: “old age is like a second childhood”.
cuirim chúm: “I appropriate, put away on my person, put in my pocket, etc”.
Cúpid: the Roman god Cupid, god of desire and romantic love.
ionnfhuar: “cool”, or fionnuar in the CO.
saighead: “arrow”, with the plural here saighde, where the CO has saigheada. PUL has an saighead in his novel Niamh, indicating this word is masculine, where the CO has it as feminine.
taisce: “treasure, hoard”. Do hiompaíodh an taisce, possibly meaning “his hoard (of arrows) was knocked over”??

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s