73. An Cogadh Idir na hÉanlaithe agus na Beithígh.

D’éirigh cogadh fadó idir na héanlaithe agus na beithígh. Chuaigh na héanlaithe go léir ar thaobh agus na beithígh go léir ar an dtaobh eile.

Bhí an sciathán leathair i gcás ’dir dhá chómhairle. Bhí an déanamh dúbalta air. D’fhéadfadh sé dul leis na héanaibh mar gheall ar a dhá sciathán, nú d’fhéadfadh sé dul leis na beithígh mar gheall ar a bhéal. Bhí sé ag breithniú orthu féachaint ceoca taobh ba dhó’ leis a bhuafadh. I dtosach an chatha cheap sé go mbeadh an bua ag na héanlaithibh. Ghoibh sé leó, ach níor chuaigh sé isteach i lár an chatha. D’fhan sé ar an imeall, agus é ag faire chuige féachaint conas a gheóbhadh an cath. Níorbh fhada gur buaileadh isteach in’ aigne gur ag na beithígh a bheadh an bua, agus siúd chúthu anonn é agus an dá shlua ag féachaint air. Cheap na beithígh ar dtúis gan é ’ ghlacadh, ach do thaispeáin sé a phus dóibh, agus ansan d’admhaíodar gur bheithíoch é, agus do ghlacadar é.

Do ghluais an cath. Bhí an león ’na rí ar na beithígh agus an fiolar ’na rí ar na héanaibh. Thug an fiolair fogha sanntach fén león. Bhí an bhúntáiste aige mar d’fhéad sé éirí san aer os cionn an leóin. Do thúirlic sé anuas air go hobann, agus sara raibh ’ fhios ag an león cad a bhí chuige, bhí súil bainte as ag an bhfiolar le buille d’iongain a choise deise, agus bhí sé imithe suas arís mar ’ imeódh an splannc. D’iompaigh san an cath, agus bhí an bua ag na héanlaithibh.

Nuair a chonaic an sciathán leathair go raibh an bua ag na héanaibh, ag an muíntir ’nar thug sé druím lámha leó, do theith sé lena anam as an áit. D’imigh sé agus chuaigh sé i bhfolach i bpoll craínn.

Ón lá san i leith ní thaispeánann an sciathán leathair é féin in aon chor i gcaitheamh an lae. Fanann sé go dtí titim na hoíche go mbíd na héin go léir imithe a chodladh. Ansan bíonn sé ag gluaiseacht san amhscarnach mar a bheadh bithiúnach.

An Múineadh.

Ná bíodh aon iúntaoibh choíche agat a “Tadhg an dá thaobh”.

“Ní thagann an dá thráigh leis an ngobadán.”

Foclóirín

amhscarnach: “daybreak, twilight, the grey dawn”, or amhscarthanach in the CO. Note that amhscarnach is masculine, where the CO word is feminine, as is clear from dative usage here.
búntáiste: “advantage”.
déanamh: “structure, making, the way something is made”. An déanamh dúbalta air, “he was formed or made in a double way; the bat’s body includes an element of the formation of both birds and beasts”.
dúbalta: “double, doubled”, or dúbailte in the CO. Pronounced /du:bəlhə/.
éanlaith: “birds, fowl”. This is apparently a collective word, where the singular would have plural meaning, but I can’t find any instances of an éanlaith being used. All the instances I have are of na héanlaithe, where the word is used as a normal plural.
faire: “watching, guarding”. While use of faire with chun is for some reason not covered in dictionaries, ag faire chuige means “keeping an eye out, being watchful”.
gabhaim, gabháil: “to take; go” and a large range of other meanings, pronounced /goumʹ, gvɑ:lʹ/. The future and conditional are geóbhaidh and gheóbhadh, pronounced /gʹo:gʹ, jo:x/, where the CO has gabhfaidh and ghabhfadh. This means that some forms of this verb are aligned with those of the verb gheibhim, fáil in WM Irish.
glacaim, glacadh: “to accept”. Note that this takes a direct object (rud do ghlacadh), whereas the CO has glacadh le rud.
gobadán: “sandpiper”. Ní thagann an dá thráigh leis an ngobadán, “one cannot be everywhere at once”, literally, “the sandpaper cannot attend to two beaches at once”. Note that Dinneen gives this phrase as ní thig leis an ngobadán an dá thrághadh do fhreastal, but argues that trághadh, “ebb-tide”, should be understood as tráigh, “strand, beach”. These two words seem to have been aligned in the CO, but Dinneen’s version of the proverb raises questions over the correct pronunciation of the dative tráigh in this sentence.
ionga: “nail, claw”, with iongain in the dative, a distinction not observed in the CO.
obann: “sudden”, or tobann in the CO.
pus: “protruding mouth, pout”.
sanntach: “greedy”, or santach in the CO. The traditionally correct double nn is preserved here to show the diphthong in the pronunciation, /sauntəx/. Ó Dónaill’s dictionary shows sanntach can refer to the vehemence of an attack or lunge. Fogha sanntach ar dhuine, “a vehement lunge at or attack on someone”.
splannc: “flash of lightning”, or splanc in the CO. A double nn is inserted here to show the diphthong in the pronunciation, /splauŋk/.
Tadhg an dá thaobh: “a double-dealer; someone who takes both sides in a dispute”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s