69. An Págánach agus an Íomhá.

Bhí págánach ann agus bhí íomhá aige, agus bhí árdurraim aige don íomhá. Bhíodh sé coitianta ag adhradh na híomhá agus dhá iarraidh uirthi an rath do chur air féin agus ar a ghnóthaíbh, ach dá mhéid a dh’adhradh sé an íomhá is ea is mó a ghabhadh an saol ’na choinnibh. Fé dheireadh do bhris ar an bhfoighne aige agus do rug sé ar an íomhá agus do bhuail sé buille dá ceann ar an bhfalla. Do briseadh an ceann agus do thit lán a hata de phíosaíbh óir amach as!

“Aililiú!” ar seisean. “Is ait an saghas dé thu! An fhaid a dheineas tu ’ dh’adhradh níor dheinis aon rud dom, agus nuair a bhuaileas buille ded cheann ar an bhfalla dheinis fear saibhir díom!”

An Múineadh.

Tá brí an scéil seo doimhinn, agus baineann a dhoimhneas leis an gCríostaí anois chómh maith agus ’ bhain sé leis an bpágánach in aimsir Aesoip.

Bíonn daoine go minic ag guí go cruaidh chun Dé, a d’iarraidh tabharthais air, agus gur ar mhaithe leó féin ar fad a bhíonn dúthracht an ghuí. Ní bhíonn aon ghrá do Dhia sa ghuí. Ní tugtar dóibh an tabharthas a bhíonn uathu, ní nách iúnadh. Ansan iompaíd siad i gcoinnibh Dé ar fad. Ní measa i láthair Dé an uair sin iad ná nuair a bhíodar ag guí chuige, ar mhaithe leó féin ar fad. Ní hea, ach is feárr an uair sin iad mar ní bhíonn an bhréagaí iontu. Ní bhíd siad dhá leogaint orthu bheith ag adhradh Dé agus gan san adhradh ach éitheach.

Is minic, nuair a bhíonn an duine iompaithe i gcoinnibh Dé ar fad, go dtugann Dia an saol so ar a thoil do, mar ná beidh aige ach an donas ar an saol eile.

Foclóirín

adhraim, adhradh: “to adore, worship”. Note that IWM shows a verbal noun adhrú; it is possible later speakers of WM Irish than PUL assigned this verb to the second conjugation.
bréagaí: “falsehood, deceit”. Ó Dónaill’s dictionary indicates that bréagadóireacht would be more likely in the CO.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s