63. An Gabhar Neambaoch.

Chuaigh gabhar, agus é ag teitheadh ó sna fiagaithibh, isteach i bhfíonghort. Do luigh sé ar scáth an duilliúir agus bhí sé i bhfolach ó sna fiagaithibh. Chómh luath agus ’ cheap go raibh na fiagaithe imithe chrom sé ar an nduilliúr a dh’ithe. Do tugadh fé ndeara na géaga ag corraí. Tháinig na fiagaithe chun na háite. Fuaradar an gabhar agus do mharaíodar é. Sarar imigh an t-anam as duairt sé an focal:—

“Níl fálta agam ach an rud atá tuíllte agam. Ní raibh aon cheart agam díobháil a dhéanamh don rud a bhí im chosaint ar mo namhaid!”

An Múineadh.

Níl maith is uaisle ná maith in aghaidh an uilc. Ní cóir bheith baoch den té ’ dhéanfaidh maith in aghaidh na maitheasa. An té ’ dhéanfaidh olc in aghaidh an uilc, is olc an rud le déanamh é, ach b’fhéidir nárbh fhuiriste bheith dian air uaireanta nuair a déanfí an t-olc róghránna air. Ach an té ’ dhéanfaidh olc in aghaidh na maitheasa, ní fios cad é an pionós is ceart a chur air.

Deinse maith in aghaidh an uilc.

Dá ndeineadh gach éinne maith in aghaidh an uilc níorbh fhada go mbeadh an t-olc díbeartha as an saol.

Foclóirín

aghaidh: “face”. Maith in aghaidh an uilc, “good in return for evil”.
duilliúr: “foliage”.
fíonghort: “vineyard”.
fios: “knowledge”. Ní fios, “it is hard to know, hard to tell; who knows?”.
gheibhim, fáil: “to get, find”. The past participle found here is fálta; fachta was also used in WM Irish, whereas the CO form is faighte.
neambaoch: “thankless, ungrateful”, or neamhbhuíoch in the CO. Firstly, PUL does use the spelling buidheach in the original, reflecting the influence of the classical orthography, but the pronunciation is /be:x/ in WM Irish, and it was often so written (baoch). Secondly, the prefix neamh- delenites a b- in WM Irish, producing the pronunciation /nʹa’me:x/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s