61. Mercurí agus an Siúinéir.

Bhí siúinéir ag teacht thar an abhainn i mbád. Do thit a thua isteach san abhainn uaidh. Bhí sé creachta mura bhféadfadh sé an tua ’ dh’fháil thar n-ais as an abhainn. Do liúigh sé ar Mhercurí an tua ’ thabhairt chuige aníos as an abhainn. Tháinig trua ag Mercurí dho. Tháinig sé chuige sa bhád.

“Cár thit an tua uait, a fhir bhoicht?” ar seisean.

Thaispeáin sé an áit do. Chuaigh Mercurí síos san uisce ar mhullach a chínn agus thug sé leis aníos tua. Tua óir ab ea í.

“An í sin do thua?” ar seisean.

“Ó, ní hí,” arsan fear bocht. “Tua óir is ea í sin.”

Chuaigh Mercurí síos arís agus thug sé leis aníos tua eile, tua airgid.

“An í sin do thua?” ar seisean leis an siúinéir.

“Ó, ní hí, a dhuine uasail,” arsan siúinéir. “Tua airgid is ea í sin.”

Chuaigh Mercurí síos an tríú huair, agus thug sé leis aníos an tua cheart, an tua iarainn a thit síos.

“An í sin í?” ar seisean.

“Ó, is í go díreach, a dhuine uasail,” arsan siúinéir.

“Seo dhuit í,” arsa Mercurí, “agus seo dhuit an dá cheann eile leis, mar is duine fíor macánta thu,” agus shín sé chuige na trí tuanna.

Do hínseadh an scéal ar fuid na tíre. D’airigh siúinéir eile é. Tháinig sé go port na habhann. Chaith sé isteach seanathua a bhí aige. Ansan do chrom sé ar lógóireacht. D’airigh Mercurí é, agus tháinig sé ag triall air.

“Cad ’tá ort, a dhuine bhoicht?” arsa Mercurí leis.

“Ó, a dhuine uasail,” ar seisean, “mo thua do thit san abhainn uaim, agus cad a dhéanfad? Cad a dhéanfad in aon chor?”

“Cár thit sí isteach uait?” arsa Mercurí.

Thaispeáin sé an áit do. Do léim Mercurí síos agus thug sé leis aníos tua óir.

“An í sin do thua?” arsa Mercurí.

“Ó, is í go díreach!” ar seisean, agus shín sé a lámh chun greama ’ dh’fháil uirthi. Do thairrig Mercurí chuige í.

“A bhithiúnaigh gan chiall!” ar seisean, “an amlaidh is dó’ leat ná feicim an rud atá istigh id chroí?” Agus d’imigh sé as a radharc láithreach.

Chuaigh an siúinéir sin abhaile gan a thua féin ná aon tua eile aige.

An Múineadh.

Is mairg ná beadh sásta lena chuid féin.

“Ná leog do shúil thar do chuid.”

“Is buaine an t-únán ná an t-anaithre.” Is é sin le rá, is buaine únán na macántachta ná anaithre na gadaíochta. Ní leanann an t-anaithre ach an fhaid a leanann an fheóil. Leanann an t-únán an fhaid a mhaireann an bhó.

Ná cas le bob a bhualadh ar an Súil atá ag féachaint ar an rud atá istigh id chroí.

Foclóirín

anaithre: “soup, broth”, or anraith in the CO. The traditional spelling of this word was anbhruith, but the WM form has aligned the nominative with the historic genitive (anbhruithe). Pronounced /ɑnirʹhi/. Is buaine an t-únán ná an t-anaithre, “a cow is more valuable for her milk than her broth (a living dairy cow is worth more than a dead cow being slaughtered for meat)”, possibly a proverb meaning something along the lines of not killing the golden goose.
lógóireacht: “wailing, lamenting”.
Mercurí: Mercury, the Roman god.
mullach: “summit”. Ar mhullach a chínn, “headfirst”.
ná leog do shúil thar do chuid: “rein in your expectations; don’t entertain extravagant hopes”.
únán: “froth”, or uanán in the CO. I am in two minds whether to edit as uanán, but the original spelling here, únán, shows the pronunciation, which accords with the transcription in IWM, /u:’nɑ:n/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

One Response to 61. Mercurí agus an Siúinéir.

  1. Bill Flynn says:

    In the hungry months of June and July, before the new potatoes were ready, and when the practice of transhumance (boolying/grazing cows in hilly or mountainous areas) was being carried on, the milk was used to produce butter, and the buttermilk was used to make “mulchan”(dried or baked curds). This type of cheese diet was supplemented by drawing blood from the cows and with the soft shoots at the bottom of reeds making a sort of blood pudding. The cow was the only thing standing in the way between subsistence and starvation. Apparently, “mulchan” was the main staple before the advent of the potato. I think it gave rise to the term “mulligan” that people living rough (hoboes) would make from any materials they could find. You’re right in equating this proverb with “killing the goose—“. Another proverb in “Seanchas Sliabh gCua” by Padraig O Milleadha is “Comhairle a thug seanduine dha chlainn mhac: Na diol bo mhaol, na ceannuigh bo mhaol, is na bi choidhche gan bo mhaol (Na bi choidhche gan laogh dod’ chuid fein).”.
    I think that this means that the hornless cow was valued for its safety, but if someone were selling one, there had to be something wrong with it. And, calves are always “moolies” to begin with before they grow their horns.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s