55. An León agus Roinnt Eile Beithíoch.

Dhein an león agus roinnt eile beithíoch ceangal caradais lena chéile. Chuadar chun cónaithe i lár na coille móire. D’imíodar, lá, ag fiach. Mharaíodar fia breá mór beathaithe. Bhí triúr eile láithreach nuair a leagadh an fia, ceathrar acu ar fad. Do roinneadh an tseilg. Do deineadh cheithre coda go cruínn den fhia. D’fhéach an león sa tímpall ar an dtriúr eile. Chonaic sé an beithir ag féachaint ar cheathrúin den fheóil. Bhuail sé lapa leis ar an gceathrúin sin.

“Is liomsa an cheathrú so,” ar seisean, “ó cheart mo shínsear.”

Chonaic sé an fia-chat agus an beithir in éineacht ag súilfhéachaint ar an gceathrúin eile agus iad ag tosnú ar dhranntú chun a chéile. Dhruid sé anonn agus bhuail sé lapa ar an gceathrúin sin.

“Is liomsa an cheathrú so,” ar seisean; “mo chion den tseilg. Agus is liom an píosa eile seo,” ar seisean, “mo dhualgas rí. Agus i dtaobh an phíosa dheireannaigh seo,” ar seisean, “tógfad féin é, mar tá ’ fhios agam nách mór libh dom é. Má tá éinne agaibh gur mór leis dom é níl aige ach labhairt,” agus d’fhéach sé sa tímpall orthu agus chonacadar an drochsheasamh ’na shúilibh.

Níor labhair éinne acu.

An Múineadh.

“Roinnt na caillí mar is áil léi féin é.”

Ná dein comrádaíocht le daoine is treise ná thu, nú gheóbhair “roinnt na caillí.”

Nuair adeir an rí, “dá mb’áil leat é ’ dhéanamh,” is ionann san agus “Ní foláir duit é ’ dhéanamh.”

Tugtar úmhlaíocht don lámh láidir, ach úmhlaíocht bhréagach is ea í. Úmhlaíocht a gheárrfadh scórnach is ea í go minic.

Foclóirín

comrádaíocht: “comradeship, companionship”. Comrádaíocht a dhéanamh le duine, “to consort with someone”. Pronounced /kumə’rɑ:di:xt/.
drochsheasamh: “a nasty look”.
fia-chat: “wild cat”.
lapa: “paw”.
ní mór libh dom é: “you don’t begrudge it to me”.
roinnt na caillí mar is áil léi féin é: “an unfair bargain, a dividing up of something as might be done by a hag in her own interests”.
scórnach: “throat”.
súilfhéachaint: “glance”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s