50. An tSeilg.

D’imigh león agus asal agus mada rua amach ag fiach lá. B’é an margadh an tseilg do bheith ’na trí treanaibh eatarthu um thráthnóna. Mharaíodar fia. Duairt an león leis an asal an tseilg do roinnt. Do dhein an t-asal trí treana den fhia. Ní túisce ’ chonaic an león an roinnt sin ná do rug sé ar an asal agus mhairbh sé é. “Roinnse an tseilg,” arsan león leis an mada rua. “Níl ach beirt againn anso anois,” arsan mada rua. “Níl le déanamh den tseilg ach dhá chuid. Bíodh an corpán agatsa agus beidh an ceann agamsa.” Do thaithn san leis an león. Bhí ocras air agus bheadh béile mhaith aige.

Ar ball nuair a bhí a dhóthain ite aige agus an mada rua ag glanadh an phlaoisc, do labhair sé.

“Cé ’ mhúin duit,” ar seisean, leis an mada rua, “conas seilg do roinnt?”

“Do mhúin an t-asal san thall,” arsan mada rua.

“Conas ’ fhéadfadh sé sin rud a mhúineadh dhuitse,” arsan león, “agus gan eólas aige féin air?”

“’Sdó’, sin é díreach a mhúin me,” arsan mada rua. “Dhein sé dearúd agus dhíol sé as, os cómhair mo shúl. B’olc uaim dá ndeininn dom féin láithreach ’na dhiaidh an botún a dhein seisean do féin.”

An Múineadh.

Ná cuir thu féin i gcomórtas le rí, muna rí thu.
Ná héilimh do cheart
Go bhfeicir do neart.

Foclóirín

botún: “serious blunder”. Note this word originally meant a farrier’s paring knife. Botún a dhéanamh duit féin, perhaps “to bring calamity on yourself”?
ná héilimh do cheart go bhfeicir do neart: “don’t demand your rights until you have weighed up your strength first”.
olc: “bad”. Olc uaim, “wrong of me, bad of me” to do something.
plaosc: “skull”, or blaosc in the CO. Note that the CO form is feminine, whereas plaosc in WM Irish is masculine, as here. The genitive is therefore an phlaoisc.
seilg: “hunt, chase”. Also, as here, “game, prey, quarry”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s