47. An Préachán agus an Crúsca.

Bhí samhradh brothallach tirim ann. Bhí an talamh ’na bhalc, an féar ’na shnaois, an ithir ’na ceó, an ghrian ag scoltadh na gcrann, agus “an préachán ag cur a theangan amach” le neart gealáin agus brothaill. Bhí aon phréachán amháin ag gluaiseacht tríd an spéir agus é i riochtaibh titim chun tailimh le tart. Chonaic sé crúsca ar thaobh bóthair. Siúd anuas é féachaint an raibh uisce sa chrúsca. Bhí scrogall caol ar an gcrúsca. D’fhéach an préachán síos ann. Chonaic sé an t-uisce thíos ach bhí an scrogall róchaol agus ní fhéadfadh sé a cheann do chur síos. Chuir sé chun an chrúsca do leagadh ach ní fhéadfadh sé filleadh ná feacadh ’ bhaint as. Bhí sé i gcruachás. Ba thrua an scéal é. É i ndeireadh an anama le tart agus an t-uisce ansúd os cómhair a shúl dá bhféadadh sé teacht air. D’fhéach sé ’na thímpall. Bhí gairbhéal leata ar an mbóthar. D’imigh an préachán agus chrom sé ar na cloichíní beaga do phiocadh agus do thabhairt leis ’na ghob agus do chaitheamh isteach sa chrúsca. Níorbh fhada gur tháinig an t-uisce aníos agus gur ól sé a dhóthain.

An Múineadh.

“Is cuma nú muc duine gan seift.”

“An té ná fuil láidir ní foláir do bheith glic.”

Foclóirín

balc: “a hard substance, like parched clay”. Tá an talamh ’na bhalc, “the ground is baked hard like clay with the heat”.
cloichín: “little stone”.
feacadh: “bend”. Ní fhéadfadh sé filleadh ná feacadh ’ bhaint as, “he couldn’t budge it”.
filleadh: “fold”.
gairbhéal: “gravel”, pronounced /gɑrʹi’vʹe:l/.
gealán: “gleam, glare; the dazzling brightness of the sun on a hot day”, with gealáin in the genitive.
is cuma nú muc duine gan seift: “a resourceless person is no better than an animal”.
leagaim, leagadh: “to knock down, fell”, or leagaim, leagan in the CO.
scrogall: “long thin neck; the neck of a bottle”.
snaois: “snuff; dry, powered matter”.
tagaim, teacht: “to come”. Teacht ar, “to get at something”.
teanga: “tongue; language”. The genitive here is teangan, a distinction not observed in the CO.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s