Catilína 22

XXII.

Bhí daoine ann an uair sin adéarfadh, nuair a bhi an chainnt críochnaithe ag Catilína gur chuir sé ceangal dearbhaithe ar a chómhaltaíbh ar an gcuma so. Gur chuir sé fíon agus fuil duine in árthach agus gur tugadh in árthaíbh sa tímpall dóibh an deoch san agus gur bhlaiseadar go léir é nuair a dheineadar an dearbhú, mar is gnáth i ngóthaíbh solmanta, agus gurbh in é uair a nocht sé a aigne go hiomlán dóibh, agus go nduairt sé leó gur dhein sé an ní sin i dtreó gur mhóide a bheidís dílis dá chéile rún an ghnímh sin a bheith acu go léir ar a chéile. Déarfadh daoine eile ná raibh sa scéal san, agus ’na lán eile, ach éitheach a ceapadh mar bhogadh ar an bhfeirg a tháinig ag daoine do Chiceró ’na dhiadh san nuair a cuireadh na cuirpigh chun báis, mar go ndéanfadh olcas a ngníomh laíodú ar an dtrua a bheadh dóibh. Níl eólas, de réir a mhéid, againne ar an ní sin.

Foclóirín

Ciceró: Marcus Tullius Cicero (106 BC-43 BC), a Roman statesman elected consul in 63 BC, the year of the Catiline conspiracy. Cicero thwarted the conspiracy with the help of foreign troops.
solmanta: “solemn”, pronounced /soləməntə/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s