44. Cogar an Bheithir.

Bhí beirt fhear ag siúl trí choíll uaigneach. Bhí ’ fhios acu go raibh drochainmhithe móra ann. Dheineadar margadh lena chéile go gcosnóidís a chéile dá dtíodh aon tóir orthu.

Ba gheárr gur siúd beithir chúthu amach a tiubh na gcrann. Bhí duine acu éadrom lúfar agus d’imigh sé suas crann mar ’ dhéanfadh cat. Bhí ’ fhios ag an bhfear eile ná féadfadh sé an beithir do throid in’ aonar. Is é rud a dhein sé ná é féin do chaitheamh ar an dtalamh agus a anál do chimeád, mar dhea gur chorpán é. Bhí ’ fhios aige ná híosfadh an beithir ach an rud a mharódh sé féin. Tháinig an beithir in’ aice. Chuir sé a shrón chun a chluaise agus chun a bhéil. Chimeád an duine a anál mar bhí a anam air. Cheap an beithir go raibh sé marbh dáiríribh, agus d’imigh sé.

Nuair ’ bhí an beithir imithe tháinig fear an chraínn anuas. Bhí sé ag miongháirí agus ag magadh.

“Cad a bhí ag an bhfear mór úd dá rá leat?” ar seisean. “Ba mhór an seó an chogarnach a bhí ar siúl agaibh. Chonac a shrón buailte suas led chluais.”

“Bhí,” arsan fear eile, “cogarnach eadrainn. Duairt sé liom an fhaid a mhairfinn arís gan iúntaoibh do thabhairt a fear meata, do gheallfadh an fód do sheasamh agus ansan do rithfeadh chómh luath agus ’ chífeadh sé an tóir ag teacht.”

An Múineadh.

Ná géill do chainnt aon duine go bhfeicir a ghníomh.

Foclóirín

anam: “soul; life”. Mar bhí a anam air, “as his life depended on it”.
lúfar: “agile, athletic”.
miongháirí: “smiling, chuckling”, or miongháire in the CO.
tiubh: “thick”, but here a noun. Tiubh na gcrann, “the dense part of the trees, the thick of the trees”.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s