44. Cogar an Bheithir.

Bhí beirt fhear ag siúl trí choíll uaigneach. Bhí ’ fhios acu go raibh drochainmhithe móra ann. Dheineadar margadh lena chéile go gcosnóidís a chéile dá dtíodh aon tóir orthu.

Ba gheárr gur siúd beithir chúthu amach a tiubh na gcrann. Bhí duine acu éadrom lúfar agus d’imigh sé suas crann mar ’ dhéanfadh cat. Bhí ’ fhios ag an bhfear eile ná féadfadh sé an beithir do throid in’ aonar. Is é rud a dhein sé ná é féin do chaitheamh ar an dtalamh agus a anál do chimeád, mar dhea gur chorpán é. Bhí ’ fhios aige ná híosfadh an beithir ach an rud a mharódh sé féin. Tháinig an beithir in’ aice. Chuir sé a shrón chun a chluaise agus chun a bhéil. Chimeád an duine a anál mar bhí a anam air. Cheap an beithir go raibh sé marbh dáiríribh, agus d’imigh sé.

Nuair ’ bhí an beithir imithe tháinig fear an chraínn anuas. Bhí sé ag miongháirí agus ag magadh.

“Cad a bhí ag an bhfear mór úd dá rá leat?” ar seisean. “Ba mhór an seó an chogarnach a bhí ar siúl agaibh. Chonac a shrón buailte suas led chluais.”

“Bhí,” arsan fear eile, “cogarnach eadrainn. Duairt sé liom an fhaid a mhairfinn arís gan iúntaoibh do thabhairt a fear meata, do gheallfadh an fód do sheasamh agus ansan do rithfeadh chómh luath agus ’ chífeadh sé an tóir ag teacht.”

An Múineadh.

Ná géill do chainnt aon duine go bhfeicir a ghníomh.

Foclóirín

anam: “soul; life”. Mar bhí a anam air, “as his life depended on it”.
lúfar: “agile, athletic”.
miongháirí: “smiling, chuckling”, or miongháire in the CO.
tiubh: “thick”, but here a noun. Tiubh na gcrann, “the dense part of the trees, the thick of the trees”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s