42. An Capall agus an Fia.

Bhí fia agus capall in aon fhosaíocht. Throideadar. Toisc na hadharca géara do bheith ar an bhfia do bhuaigh sé ar an gcapall agus do dhíbir sé as an bhfosaíocht é. D’imigh an capall ag triall ar an bhfear agus dhein sé a ghearán leis, agus d’iarr sé air cúnamh do thabhairt do chun an fhia do mharú.

“Conas ’ fhéadfainnse cúnamh do thabairt duit?” arsan fear. “Tá an fia róghéar ’na rith dhom.”

“Béarfadsa ar mo mhuin thu,” arsan capall, “agus tiocfaimíd suas leis.”

“Tá go maith,” arsan fear. “Ní mór dom, ámh, srian agus iallait do chur ort.”

“Táim sásta,” arsan capall, “ach go bhfeicfead díoltas dá imirt ar an rógaire úd na n-adharc.”

Do cuireadh srian agus iallait ar an gcapall agus chuaigh an fear ar a mhuin. Do leanadh an fia. Do rith sé i bhfad, ach do tánathas suas leis agus do maraíodh é.

“’Sea!” arsan capall. “Bíodh san aige! Táim sásta anois. Scaoil uait me. Táim ana-bhaoch díot.”

“Ó! Ambasa,” arsan fear, “ní fhéadfainn tu ’ scaoileadh uaim ar an gcuma san. Nuair ’ bheidh an fia seo ite agam ní mór dhom tusa ’ bheith agam chun ceann eile do mharú. Tá árdchoisíocht agat. Is mór an seans a bhí orm agus tu ’ theacht chúm. Tabharfad do dhóthain le n-ithe dhuit, ná bíodh eagal ort.”

Tá an capall fé smacht an fhir ó shin.

An Múineadh.

Is olc é an rún díoltais.

Más mian leat olc do dhéanamh ar do namhaid agus cúnamh d’fháil chuige, seachain sular mheasa dhuit chút an cúnamh ná an namhaid. Seachain sula ndéanfá mar ’ dhein Diarmaid Mhaoil na mBó.

Foclóirín

bíodh san aige: “let him take that! stick it to him!”
chun: “to, towards”. Chút can often express “something coming towards you”: is measa dhuit chút an cúnamh ná an namhaid, literally “it is worse for you for the help to come towards you than for the enemy to do so”.
Diarmaid Mhaoil na mBó: the foclóirín to the early edition of Aesop indicates this refers to Diarmait Mac Murchada, or Dermot McMurrough, king of Leinster 1126-71, who pledged his allegiance to King Henry II of England after he had been deprived of his kingdom by Ruaidrí Ua Conchobhair, the high king of Ireland, in 1167. This act led to an invasion by Henry II’s knights, and ultimately English domination of Ireland. PUL seems to confuse Diarmait Mac Murchada with his great-grandfather and earlier king of Leinster, Diarmait mac Maíl na mBó, who died in 1072. (Diarmait mac Maíl na mBó was the son of Donnchad Máel na mBó, king of the Uí Cheinnselaig dynasty of southern Leinster.)
fia: “deer”.
fosaíocht: “act of grazing” and by extension “grazing land; pasture; field”. (The latter meaning is not given in Ó Dónaill’s dictionary, but is clearly expressed here.)
rún díoltais: “desire for revenge, design of vengeance”, with rún here meaning “intention”, rather than “secret”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s