37. An tSainnt agus an Formad.

Bhí an fear sanntach agus fear an fhormaid lá ag déanamh íbirte chun Iúpiter. Níorbh áil le Iúpiter bheith dhá bhodhradh féin leó agus chuir sé Apollo ag triall orthu chun pé achainí a bhí uathu do thabhairt dóibh de réir chirt.

Tháinig Apollo. “’Sea!” ar seisean, “tá ’ fhios agam go bhfuil grá mór agaibh dá chéile, más fíor bréag. Anois an t-am agaibh chun é ’ thaispeáint. Pé rud ’ iarrfaidh duine agaibh, gheóbhaidh an fear eile ar a dhúbailt é.”

Do stadadar. Bhí fear na sainnte glic. Cheap sé go leogfadh sé don fhear eile labhairt agus achainí d’iarraidh i dtreó go bhfaigheadh sé féin an achainí sin ar a dhúbailt. Ach ní raibh ’ fhios aige cad a bhain le formad dá mhéid gliocas a bhí ann.

Do labhair fear an fhormaid. Ní raibh uaidh ach an chaoi.

“Curtar mise ar leathshúil!” ar seisean. Lena línn sin do baineadh an dá shúil a fear na sainnte.

Tá formad is measa ná súd ann, .i. an formad a bhainfeadh an dá shúil as féin chun aon tsúil amháin do bhaint a duine eile.

An Múineadh.

An té ’ dhéanfaidh díobháil dá chómharsain le corp drochaigne déanfaidh sé díobháil is mó ná é do féin, .i. díobháil anama.

Foclóirín

achainí: “request, entreaty”.
bainim, baint: “to cut”. Baint le, “to touch, concern”: Ní raibh ’ fios aige cad a bhain le formad, “he didn’t know what envy was”.
bodhraim, bodhradh: “to bother”, or bodhraím, bodhrú in the CO. Níorbh áil leis bheith dhá bhodhradh féin leó, “he didn’t wish to be bothering himself with them, i.e. he couldn’t be bothered to deal with them”.
formad: “envy”, pronounced /forəməd/.
leathshúil: “one eye”. Ar leathshúil: “one-eyed”. Curtar mise ar leathshúil, “let me be blinded in one eye”.
más fior bréag: an ironical phrase meaning “I don’t think; I doubt it; as if!”.
sainnt: “greed”. The traditional double n, not used in the CO, is preserved here to show the diphthong: /saintʹ/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s