35. An Seanduine agus an Bás.

Bhí seanduine cas canncrach amu’ lá ar an gcnuc agus birtín brosnaidh bailithe aige. Bhí an t-ualach ar a mhuin aige agus é ag teacht abhaile, agus gach ciscéim dá dtugadh sé bhíodh sé ag spídiúchán ar an ualach mar gheall ar é ’ bheith chómh trom.

D’airigh an ghaoith é agus cheap sí go mbeadh spórt aici air. Dhruid sí chuige suas agus bhain sí únthairt as. “Ó! greadadh chút, mar ghaoith!” ar seisean. “Ní hamhlaidh a thabharfá cúnamh dom.” Tháinig sí laistiar de, mar dhea ag tabhairt cúnta dho, agus do shéid sí amach é i dtreó go mb’éigean do rith trí lochán uisce agus gur fliuchadh go glúinibh é agus gur dhóbhair go leagthí é. Ní “greadadh chút mar ghaoith” aduairt sé ansan, ach rud ba mheasa go mór ná é. Do scaoil sí leis go ceann tamaill bhig go dtí go raibh sé ag gabháil trí bheárna draoibe. Ansan do scuab sí mórthímpall air agus thug sí cor coise dho agus do leag sí é féin agus an t-ualach sa draoib agus chuir sí an cnuc amach di.

D’éirigh sé agus chrom sé ar ghol. Bhí culaith draoibe ó mhullach talamh air; an fear bocht!

“B’fheárr liom bheith marbh!” ar seisean, “ná bheith ag stracadh leis an saol so níos sia! B’fheárr liom go dtiocfadh an bás orm an neómat so!”

Lena línn sin mhothaigh sé an rud laistiar de. D’fhéach sé thar a ghualainn. Cé ’ bheadh ’na sheasamh ann ach an bás. D’éirigh a ghruaig ar a cheann le scannradh. Do stad an spídiúchán.

“Ghlaeis orm,” arsan bás. “Cad ’tá uait?”

“Ó! níl faic, a dhuine uasail,” ar seisean, “ach go n-árdófá an bheart bhrosnaidh seo orm.”

D’árdaigh an bás an bheart air agus do scaradar.

Tháinig an seanduine abhaile agus geallaim duit nár airigh sé fuacht ná fliuchra ná gaoith an chuid eile den tslí.

An Múineadh.

Nuair adeir duine gurbh fheárr leis bás d’fháil ná bheith ag stracadh leis an saol, ná creid é.

Foclóirín 

beart: “bundle”; feminine here, but masculine in the CO.
brosna: “kindling, twigs for kindling”, with brosnaidh in the genitive.
canncrach: “cantankerous”, or cancrach in the CO, pronounced /kaunkərəx/.
cas: “curly”, but also “badtempered”.
ciscéim: “footstep”, or coiscéim in the CO.
cor: “throw, cast”. Cor coise a thabhairt do dhuine, “to trip someone up”.
greadadh: “a thumping”. Greadadh chút, “damn you!”
scannradh: “terror, fright”, or scanradh in the CO. Pronounced /skaurə/.
spídiúchán: “cursing, reviling”, used with ar (spídiuchán ar rud).
stracaim, stracadh: “to tear”, or sracaim, sracadh in the CO. Ag stracadh leis an saol, “struggling with adversity in life”.
únthairt: “rolling, tossing about”, or únfairt in the CO. Pronounced /u:nhirtʹ/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s