32. An Áinle agus na hÉin Eile.

Bhí ros lín ag fear dá chur i bpáirc. Chonaic an áinle é. D’imigh sí agus bhailigh sí na héin eile. “Féach,” ar sise leó, “tá sé siúd ag cur rois. Is as an ros san d’fhásann an líon dá ndeintear na líonta lena mbeirtear ar éanaibh. Téanaídh liomsa láithreach agus piocaimís an ros as an ithir sula mbeidh uain aige ar phréamhú. Ansan ní bheidh an líon ann agus ní féadfar na líonta do dhéanamh ná iad do chur rómhainn chun ár maraithe”.

Níor chuireadar suím inti. Níor piocadh an ros agus do phréamhaigh sé agus tháinig an líon os cionn tailimh.

Bhailigh an áinle na héin arís.

“Féach,” ar sise, “tá sé os cionn tailimh. Ach níl sé ródhéanach fós againn.” Téimís agus staithimís as an dtalamh é sula neartaídh sé”.

Níor chuireadar aon tsuím inti, agus d’fhás an líon go raibh sé ’na loirgnibh árda.

“Téimís,” ar sise arís leó, “agus bainimís an ceann de agus loitfidh san anois féin é.” Níor dheineadar ach bheith ag magadh fúithi agus ag glaoch “áinle an fheasa” uirthi.

Nuair ’ chonaic sí ná glacfaidís cómhairle a leasa uaithi is é rud a dhein sí ná imeacht uathu ar fad. Ó shin i leith séanann an áinle na coíllte agus na craobhacha agus deineann sí a nead fé dhíonaibh agus fé shlínnibh agus fé sceímhealaibh na dteach, in áit nách baol di líonta.

An Múineadh.

“Is usa an t-olc do chosc in am ná é ’ leigheas in antráth.”

“Ní hé lá na gaoithe lá na scolb.”

“Ní hé am na cneadaí am na haithrí.”

“Is feárr féachaint roimhe dhuine ná dhá fhéachaint ’na dhiaidh.”

“An té ná déanfaidh a leas seachain é nú ní dhéanfairse do leas.”

Foclóirín

áinle: “swallow”, or fáinleog in the CO. (Dinneen gives áinleog as a diminutive; Ó Dónaill’s dictionary also has fáinle as a variant.)
antráth: “an inopportune time; too late”. I am unclear as to whether there is a diphthong in this word.
craobh: “branch”, with the plural craobhacha. Pronounced /kre:v, kre:xə/.
cneadaim, cneadach: “to pant, grunt, groan”. Note that cneadach is a feminine verbal noun, and the genitive is cneadaí: am na cneadaí, “the hour of death; the death agony”. Ní hé am na cneadaí am na haithrí, “it is too late to repent on your deathbed”.
ithir: “soil”.
líon: 1). “flax, linen”. 2) “net”.
lorga: “shin, shank; stalk”. ’Na loirgnibh árda, “in long stalks”. The singular is pronounced /lorəgə/, but the dative plural, which the spelling used here would indicate to be /lirʹigʹinʹivʹ/, is transcribed as if lorganaibh, /lorəgənivʹ/, in the Letiriú Shímplí edition of PUL’s Séadna. More research required here.
ó shin i leith: “thenceforward, from that day on”.
ros: “fine seed; flaxseed”. Ros lín, “flaxseed”.
sceímheal: “eaves”, pronounced /ʃkʹi:l/ according to IWM. The dative plural, spelt sgibhéalaibh in the original, points to sceímhealta as the plural, pronounced /ʃkʹi:lhə/; the CO has sceimhealacha in the plural.
scolb: “scollop”, for fixing thatch, pronounced /skoləb/. Ní hé lá na gaoithe lá na scolb, “it is too late to mend the thatch on a windy day”.
staithim: “to pick, pluck”, with the verbal noun stathadh. These would be stoithim and stoitheadh in the CO.
tigh: “house”, or teach in the CO. Note that whereas PUL consistently uses the historic dative singular, tigh, as the nominative, he does use teach here in the genitive plural. But he used tithe in the genitive plural in his translation of St. Matthew’s Gospel (Matthew 10:27, ar bharraíbh na dtithe).

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s