Catilína 21

XXI.

Nuair ’ airigh na fir na nithe sin, fir go raibh gach ní go holc acu, agus gan aon ní go maith acu, ná aon tsúil leis, bíodh gur thuigeadar go mbeadh mórán le fáil acu de bhárr an tsuaimhnis do shuathadh, bhí a lán acu dhá iarraidh air a léiriú dhóibh cad é an coinníoll ar a ndéanfí an cogadh; cad é an tuarastal a bhí le fáil acu as an dtroid; cad é an tairbhe, nú an tsúil le tairbhe, a bhí le fáil acu ós gach aon bhall. Ansan go gheall Catilína dhóibh cúntaisí nua (.i. maitheamh na bhfiach); daoine saibhre ’ chur lasmu’ den dlí; oificí dlí; oificí teampall; caoi ar robáil, agus an uile shaghas foghla dá ndeinid lucht bua i gcogadh. Duairt sé leó, leis, go raibh Píso sa Spáinn abhus; go raibh P. Sitius Nucerínus i Mauritánia agus mórshlua aige; agus go raibh an bheirt ar aon aigne leis féin. Go raibh C. Antónius ag lorg na consalachta agus go raibh súil aige go mbeadh an fear san ’na chómh-Chonsal aige féin; gur chara dhlúth dho é agus go raibh an uile shaghas gátair ag brú air. Go dtosnódh sé an obair sa Chonsalacht in éineacht leis an bhfear san. Ansan do chrom sé ar gach aicme daoine fónta do chur fé eascaine agus fé mhallacht; ar gach duine dá aicme féin do ghlaoch as a ainm agus do mholadh; ag trácht ar a chruatan le duine, ar a mhiantaibh le duine eile, ar chaithréim Shulla lena lán acu agus ar an bhfoghail a fuaradar dá bhárr. Nuair a bhíodar go léir ar bíog aige duairt sé leó gan dearúd a dhéanamh den Chonsalacht, an rud a bhí uaidh féin, agus do leog sé chun siúil iad.

Foclóirín

abhus: “on this side”, pronounced /ə’vus/. An Spáinn abhus, Hither Spain, Hispania Citerior.
brú: “to press”. Pronounced /bru:~bru:h/.
C. Antónius: Caius Antonius, uncle of the Roman politician, Mark Antony.
caithréim: “triumph”, pronounced /kah’rʹe:mʹ/ according to the Letiriú Shímplí transcription. Dinneen’s dictionary says this word is pronunced as if spelt cailthím, but Dinneen was not referring specifically to WM Irish.
cómhchonsal: “co-consul”. Ancient Rome was governed by two co-consuls who ruled simultaneously for a year at a time.
cúntas: “account”, or cuntas in the CO. Note the plural cúntaisí where the CO has cuntais.
eascaine: “curse”, pronounced /ɑskinʹi/.
foghail: “plundering, pillaging”, with foghla in the genitive. Pronounced /foulʹ/.
Mauritánia: Mauretania, referring not to the present country of that name, but to the Roman province, covering modern-day Morocco. The CO has devised an Mháratáin as the name of the country, but this word must be considered entirely fake.
ó: “from”. Note s-prefixation before gach. Ós gach aon bhall, “from all sides”.
oific: “office”, or oifig in the CO. I am unclear whether the first vowel is /o/ or /e/: /ofʹikʹ, efʹikʹ/.
P. Sittus Nucerínus: Publius Sittius Nucerinus, a member of the Roman equestrian order who left Rome before the Catiline conspiracy following an accusation against him, and assisted the king of Mauretania against neighbouring tribes. Cicero denied that this man was implicated in any way in the Catiline conspiracy.
tairbhe: “benefit, advantage”, but here used in the sense of “useful aid, something worthwhile, something that would help them in the conspiracy”. Cad é an tairbhe, nú an tsúil le tairbhe, a bhí le fáil acu ós gach aon bhall, “what useful aid, or expectation of it, they could get from all sides”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s