Catilína 19

XIX.

’Na dhiadh san do cuireadh Píso go dtí an Spáinn i bhfogas, ’na chuaestóir mar phraetóir, ar chómhairle Chrassus, mar bhí ’ fhios ag Crassus gur namhaid fíochmhar do Cn. Pompéius é. Ní hi gcoinnibh a dtoile, áfach, a thug an tseanaid an tír sin do. Níor mhiste leó a leithéid de chuirpeach a bheith i bhfad ón stát. Bhí dhá chúis acu leis sin. Bhí iúntaoibh ag á lán daoine fónta as a chosnamh, agus bhí eagal ag teacht acu roim chómhacht Phompéius. Ach nuair a bhí an Píso sin ag dul siar chun a chúige d’éirigh na rudairí Spáinneacha chuige agus mharaíodar é. Tá daoine adéarfadh go raibh a smacht ró-éagórtha, rótharcaisneach, róneamhatruach, agus nár fhéad na daoine iasachta folag leis. Tá daoine eile adéarfadh gur cháirde dílse do Chn. Pompéius, le fada dh’aimsir roimis sin, na rudairí sin agus gur de dheóin Phompéi a mharaíodar Píso; nár dhein na Spáinnigh gníomh den tsórd san riamh roimis sin, bíodh gur mhinic roimis sin a dh’fhuiligeadar annsmacht dian. Fágfamna an scéal mar atá sé. Is leór an méid sin cúntais ar an gcéad cheilg úd.

Foclóirín 

cuaestóir: “quaestor”, a Roman official appointed, or elected at one time, to supervise financial or military affairs. The position gave automatic membership of the Senate under the reforms introduced by Sulla in 81 BC. The CO has caestóir, but PUL is adhering more closely to the Latin pronunciation of what is not really an Irish word. Na chuaestóir mar phraetóir is glossed in the notes to an early edition of Catilina as meaning “as a quaestor in place of a praetor”.
éirím, éirí: “to rise”, pronounced /əi’rʹi:mʹ, əi’rʹi:/. With chun, “to attack, to go for someone”.
fogas: “closeness”. I bhfogas, “near, close.” An Spáinn i bhfogas, Hither Spain, Hispania Citerior.
iúntaoibh: “confidence, trust”, iontaoibh. Iúntaibh as duine, trust in someone. Pronounced /u:n’ti:vʹ/.
neamhatruach: “unmerciful, cruel”.
praetóir: “praetor”, a Roman title given to the commander of an army or an elected magistrate, or often, as here, to governors of Roman provinces; the word is found in Ó Dónaill’s dictionary.
tagaim, teacht: “to come”. With ag, “ to begin to feel a feeling”. Aithne a theacht agat ar dhuine, “to get to know someone”; báidh a theacht agat le duine, “to get to like someone”; cion a theacht agat ar dhuine, “to develop an affection for someone”; trua a theacht agat do dhuine, “to begin to feel pity for someone”; eagal a theacht agat roim dhuine, “to begin to feel afraid of someone”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s