Catilína 18

XVIII.

Ach do dhein roinnt bheag daoine ceilg eile roimis sin i gcoinnibh an stáit, agus bhí Catilína orthu. Déarfad focal i dtaobh na ceilge sin chómh fírinnneach agus ’ fhéadfad é. Nuair a bhí L. Tullus agus M. Lepidus ’na gConsalaibh do trialadh P. Autrónius agus P. Sulla mar gheall ar bhreabadh agus do daoradh iad. Tamall beag ’na dhiaidh san do daorabh Catilína i gcoir airgid ’ aisig, agus bhí sé geárrtha ón gconsalacht a dh’iarraidh, mar ní raibh ar a chumas a ainm do chur isteach chuige laistigh de sna laethantaibh a bhí ceapaithe. Bhí san am gcéanna, fear óg uasal sa Róimh agus Cn. Píso ab ainm do. Bhí sé dealbh, dána, imreasánach, agus bhí an dealús agus a dhroch-chleachta féin dhá spriocadh chun an stáit do chur trí chéile. An cúigiú lá de Dhecember do shocraigh an fear san agus Catilína agus Autrónius, a cómhairle a cheile, ar L. Cotta agus L. Torquatus, an dá Chonsal do mharú sa Chapitol an chéad lá de Ianuarí. Ansan do chimeádfaidís na fascanna agus chuirfidís Píso agus an t-arm amach chun greama ’ dh’fháil ar dhá thír na Spáinne. . . . . Do fuaradh eolas ar an ní sin agus ansan do cuireadh an marú ar athlá go dtí an cúigiú lá den Fheabhra. Ansan ní hiad na Consail amháin a measad a mharú ach a lán d’fhearaibh na seanaide. Ansan mara mbeadh gur thug Catilína an cómhartha róluath uaidh, lasmu’ de thigh na seanaide, dá chómhaltaíbh, do déanfí gníomh an lá san nár deineadh a leithéid le holcas ó cuireadh suas cathair na Rómha go dtí san. Ní raibh puínn de sna cómhaltaíbh armtha cruinnithe agus chuir san an bheart amú.

Foclóirín 

aiseagaim, aiseag: “to restore, restitute, repay; to vomit”. I have a lot of research to do on this word, as Ó Dónaill’s dictionary shows aisíocaim, aisíoc in the meaning of “to restitute, repay”, but aiseagaim, aiseag in the meaning of “to restitute; to vomit”, making it unclear why the word has split into two possible forms in that dictionary. Dinneen’s dictionary has only aiseagaim, aiseag. In PUL’s Séadna, the verbal noun is spelt aisioc, but here we have aisig. A further problem is the meaning: the notes in the early edition of Catilína show do daoradh Catilína i gcoir airgid ’ aisig means “he was convicted of a charge of misappropriating money”, but it remains unclear to me what connection “misappropriating money” has with “restituting, refunding money”.
armaim, armadh: “to arm”, or armálaim, armáil in the CO. Armtha, “armed with weapons”. These forms are pronounced /ɑrəmimʹ, ɑrəmə, ɑrəmhə/.
athlá: “another day”. Rud a chur ar athlá, “to put something off to another day”.
Capitol: the Capotoline Hill was the political centre of the Roman Empire, where the Senate met on the first of January to inaugurate the two consuls elected for that year. The CO has an Caipeatól, but this word must be considered entirely inauthentic. In line with his general policy for foreign words, PUL does not attempt to force Irish spelling rules on a Latin word.
Cn. Píso: Gnaeus Calpurnius Piso, a man of noble blood who took part in the Catiline conspiracy. As a member of the Calpurnia gens, he would have been related to Julius Caesar’s wife, Calpurnia, indicating some sympathy by Caesar for the conspiracy.
consalacht: “consulship”. Also the modern word for “consulate”.
December: PUL uses the Latin/English word here, as mí na Nollag would be inappropriate in the pre-Christian context. Note that despite the fact that the word is lenited here, the Letiriú Shímplí edition shows the pronunciation as “December”: it is unlikely that native speakers would lenite an obviously foreign word.
fasc: found in the plural fascanna, “the fasces”, a bundle of rods with an axe tied between them that was the ritual symbol of governmental authority in ancient Rome.
Ianuarí: “January”. In the Roman context, PUL uses the Latin word. Note that the CO has Eanáir, more likely to be Eanair /ɑnirʹ/ in WM, but this word has been artificially revived in Irish, along with some other month names, and the traditional word for “January” in Cork Irish was an chéad mhí den bhliain.
imreasánach: “contentious, quarrelsome”, or imreasach in the CO.
L. Cotta: Lucius Aurelius Cotta, consul in 65 BC, one of the two consuls who were elected to replace Publius Autronius and Publius Sulla after their election was declared void for bribery. Uncle of Julius Caesar.
L. Torquatus: Lucius Manlius Torquatus, consul in 65 BC, one of the two consuls who were elected to replace Publius Autronius and Publius Sulla after their election was declared void for bribery.
L. Tullus: Lucius Volcatius Tullus, consul in 66 BC, when Publius Autronius and Publius Sulla were tried for trying to gain the consulship by bribery.
M. Lepidus: Marcus Aemilius Lepidus, consul in 66 BC, when Publius Autronius and Publius Sulla were tried for trying to gain the consulship by bribery.
an Spáinn: “Spain”. Dhá thír na Spáinne refers to the Roman division between Hispania Citerior (Hither Spain, comprising most of northern Spain) and Hispania Ulterior (Thither Spain, comprising most of Southern Spain and Portugal).
spriocaim, spriocadh: the verb spriocaim exists in the CO only in the meaning “fix, arrange”, but PUL uses this verb to mean “inspire”, a meaning that is covered by spreagaim in the CO. PUL also uses spreagaim in this meaning too, so the relationship between these forms is complex.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s