Catilína 14

XIV.

I gcathair chómh mór, chómh cuirpthe, bhí ’na thímpall ag Catilína, rud ba rófhuiriste dho, slóite, i bhfuirm lucht coímhdeachta, de sna cuirpigh ba mheasa agus ba chionntaí. Mar, gach drúiseach, gach adhaltranach, gach craosach ’na raibh a chuid ’en tsaeil ite scaipithe aige; agus an mhuíntir a bhí tar éis fiacha troma do chur suas ag díol a drochbheart éigin; dá n-éaghmais sin, gach lucht fionaíle, agus robála teampall; daoine a bhí fé dhaorbhreith dlí, nú ar teitheadh ón ndlí mar gheall ar a gcoirthibh; ’na dteannta san an mhuíntir a chothaigh iad féin leis an dtuarastal a gheibhidís a gníomharthaibh fola nú a dearbhú éithigh; agus ’na dteannta san go léir, gach duine a bhí dá chrá ag á dhrochghníomharthaibh, nú ag á dhealús, nú ag á dhroch-choínsias; bhíodar go léir ’na ndaoine muínteartha agus ’na gcomrádaithibh ag Catilína. Agus má ráinig d’aon duine a bhí gan choir titim isteach i gcaradas leis, níorbh fhada, tríd an mealladh agus tríd an gcoidreamh, gach lá, go raibh sé díreach mar an gcuid eile. Caradas na n-óg, áfach, is é ba mhó do shanntaigh sé, toisc a n-aigne ’ bheith bog, guagach, agus nár dheocair iad do mhealladh. Óir, de réir mar a las mian gach duine acu le haois, thug sé drochmhná do chuid acu; cheannaigh sé capaill agus cuin dá thuilleadh acu. Ba chuma leis cad a dhein a náire féin ná a chostas féin ach iad san a bheith fé chomaoine aige agus dílis do. Is eól dom a lán daoine a thuig ’na n-aigne, na fir óga a bhíodh go minic i dtigh Chatilína ná raibh urraim rómhór acu do gheanmnaíocht. Ach bhí an cháil sin amu’ air, mar gheall ar nithibh eile, níba mhó ná mar ab eól d’aon duine.

Foclóirín

adhaltranach: “adulterer”, or adhaltrach in the CO. Pronounced /əiltrənəx/.
cionntach: “guilty, wicked”, or ciontach in the CO. IWM shows that the pronunciation could be either /kʹu:ntəx/ or /kʹuntəx/; PUL’s spelling here points to the former.
coidreamh: “association, intercourse”, or caidreamh in the CO. PUL also spelt this caidreamh, but IWM and the Letiriú Shímplí edition concur the WM pronunciation is /kodʹirʹəv/.
coímhdeacht: “accompaniment, attendance”. Lucht coímhdeachta, “retinue, bodyguard”. Pronounced /ki:nlʹəxt/ according to both IWM and Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne, but the Letiriú Shímplí edition compiled by Osborn Bergin implies /ki:dʹəxt/. Both pronunciations were probably found, with the former being more dialectal.
coir: “crime”, with coirthibh in the dative plural here. Traditionally the nominative plural is coirthe or cortha, where the CO has cortha. Pronounced /kirʹ, kirʹhivʹ/.
comaoine: “favour”, or comaoin in the CO. Fé chomaoine aige, “beholden to him”.
comrádaí: “comrade”. Pronounced /kumə’rɑ:di:/.
craosach: “glutton, spendthrift”, or craosaire in the CO.
cú: “dog, greyhound”, with the plural here cuin, where the CO has cúnna.
cuirpthe: “corrupt, vicious”, or coirpe in the CO. Pronounced /kirʹipʹi/.
daorbhreith: “conviction”. Fé dhaorbhreith dlí, “convicted of an offence”.
dearbhú éithigh: “perjury”.
drúiseach: “a libertine; a lascivious person”.
droch-choínsias: “guilty conscience”, pronounced /dro-xi:nʃəs/, according to the transcription in the Letiriú Shímplí version.
éaghmais: “absence, lack”, or éagmais in the CO. Pronounced /iamiʃ/. In compound phrases, éaghmais has two distinct meanings, “without, in spite of” and “in addition to, besides”. Dá n-éaghmais sin, “in addition to those things”.
fiach: “debt”. Fiach a chur suas, “to put up, i.e. contract, a debt”.
fionaíol: “fratricide, murder”, or fionaíl in the CO. Note the genitive here, fionaíle, where the CO has fionaíola. Lucht fionáile, “assassins”, especially in a fratricidal context. Pronounced /fʹi’ni:l/.
sanntaím, sanntú: “to covet, desire”, or santaím, santú in the CO. The double nn, as well as being historical, is required to show the diphthong, /saun’ti:mʹ, saun’tu:/.
teithim, teitheadh: “to flee”. Ar teitheadh, “on the run”.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s