26. An Ghráinneóg agus na hAithreacha Nímhe.

Tháinig an ghráinneóg go doras pluaise na n-aithreach nímhe oíche sheaca, agus d’iarr sí bheith istigh orthu. Do leogadar isteach í ó bhí an oíche chómh fuar. Shocraigh sí í féin ar lár an úrláir agus dhein sí liathróid di féin, agus shín sí na deilgne amach mórthímpall uirthi féin, i dtreó ná féadfadh éinne dul ’na gaire. Ní fhéadadh athair nímhe gabháil tháirsi, síos ná suas, ná prioctí é.

“Féach!” ar siad, “tá an phluais seo beag ár ndóthain againne féin. Ní foláir duitse bheith ag imeacht.”

“Ambasa,” ar sise, “‘an té leis gur cúng fágadh!’ Níl aon locht agamsa ar an áit seo.”

An Múineadh.

“Ní haitheantas go haontíos.”

Cheap na haithreacha nímhe ná beadh aon bhac orthu an ghráinneóg do chur amach pé uair ba mhaith leó é, nú fiacal nímhe do chur inti. Níor chuímhníodar riamh ar na deilgnibh.

Foclóirín

ambasa: “indeed”, or ambaiste in the CO. Literally “by my hands”. Pronounced /əm’bɑsə/.
cúng: “narrow”, pronounced /ku:ŋg/. An té leis gur cúng fágadh, “let the person who finds it narrow be the one to leave”.
dealg: “thorn, prickle”, with the plural deilgne, pronounced /dʹaləg, dʹelʹigʹinʹi/. Note the CO plural is dealga, with deilgne as a grammatically singular collective noun meaning “thorns”.
fiacal nímhe: “fang”.
gráinneóg: “hedgehog”, pronounced /grɑ:’ŋʹo:g/.
liathróid: “ball”, pronounced /lʹiar’ho:dʹ/.
priocaim, priocadh: “to prick”.
sioc: “frost”, with seaca in the genitive. Oíche sheaca, “on a frosty night”.
thar: “through, across, past”.Tháirsi, “beyond or across her”, or thairsti in the CO; pronounced /hɑ:rʃi/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s