23. An Capall agus an tAsal.

Bhí capall uasal uaibhreach óg, agus eire catha air, agus é ag gluaiseacht fé dhéin an chatha. Bhí iallait ghreanta air agus srian bhreá go raibh béalbhach airgid inti. Bhí sé óg láidir cuthaigh. Bhí gal as a shróin, agus bhí cúr geal lena chorrán. Do thárla, roimis amach ag gabháil an bóthar céanna, asal bocht agus é tuirseach agus ualach trom air.

“Fág an tslí uaim nú geóbhad de chosaibh ionat, a rud gan mhaith!” arsan capall, agus ba bhorb é a ghlór.

Do dhruid an t-asal i leataoibh agus do ghluais an capall cogaidh thairis amach ar cos’ in áirde agus tine chreasa aige dá bhaint as na clochaibh.

Chuaigh sé sa chath. Níor mharaíodh ann é ach do baineadh an tsúil as. Nuair ’ bhí sé ar leathshúil ní raibh a thuilleadh maitheasa ann chun cogaidh. Do díoladh le tíncéir é. Níor cuireadh an iallait ghreanta ná an tsrian bhreá a thuilleadh air. Do cuireadh ar chapall éigin eile iad. Do chuir an tíncéir seanashrathar fhada air, agus chuir sé seanacheannrach cnáibe air, agus níor thug sé leath a dhóthana le n-ithe dho. Ba gheárr go raibh an mhórtais agus an mhóráil agus an mhórchúis agus an teaspach bainte i gceart de. Ba gheárr go raibh moíng ghioblach air, agus glúine briste aige agus cromán árd agus easna lom agus muineál scrogach. Bhí sé fionnachas féithleach trochailte, agus eireaball scáinte air.

Sa riocht san do, bhí sé ag dul ar aonach agus ualach giúirléidí air, agus do bhuail an t-asal céanna úd uime.

“’Sea!” arsan t-asal, “an tusa san? Ní dó’ liom gur baol d’éinne go ngeóbhair de chosaibh ann inniu, munab ionann agus an lá úd!”

An Múineadh.

“Is mairg a labhrann go teann!”

Is olc é an t-éirí in áirde. Nuair ’ bhíonn sé suas ní bhíonn urraim do. Nuair ’ bhíonn sé síos ní bhíonn trua dho. ’Chonách air é!

“Go réidh! a bhean na dtrí mbó.”

Foclóirín

béalbhach: “bridle-bit”, pronounced /bʹialvəx/.
ceannrach: “halter”, or ceanrach in the CO. Pronounced /kʹaurəx/.
cnáib: “hemp”.
conách: “success, property, wealth”. A chonách air é!, “serves him right! it’s his just reward!”
corrán: “reaping hook for corn; jaw”, pronounced /krɑ:n/.
crios: “flint”, with creasa in the genitive. Tine chreasa, “sparks”.
cromán: “hip”.
cúr: “foam”. Cúr lena chorrán, “foaming at the jaw”.
cuthach: “rage, fury”. The genitive of this word, cuthaigh, is used as an adjective meaning “furious, fierce”, although the foclóirín of the original edition of Aesop indicates that the meaning here is rather “brave”.
dóthain: “enough”. Note the genitive here is dóthana, where the CO has dóthain.
easna: “rib”, pronounced /ɑsnə/.
eire: “the trappings”. Eire catha, “the complete outfit for battle”. This translation was given in the foclóirín of the original edition of Aesop, although most dictionaries gloss this word as “burden, load”.
eireaball: “tail”. Spelt earbal in the original, but edited as eireaball in line with the pronunciation shown in IWM, /erʹəbəl/.
féithleach: “sinewy, with rugged sinews; bony”, or féitheach in the CO.
fionnachas: “rough-coated, with curly hair”.
gioblach: “unkempt”, pronounced /gʹubələx/.
go réidh! a bhean na dtrí mbó: this refers to an old Irish poem (go réidh! a bhean na dtrí mbó, as do bhólacht ná bí teann, “careful! woman with only three cows, don’t be haughty on account of your cattle”).
giúirléid: “implement”. Giúirléidí, “knick-knacks, articles”.
iallait: “saddle”, or diallait in the CO.
labhraim, labhairt: “to speak”, or labhraím, labhairt in the CO.
leataoibh: i leataoibh, or i leataobh in the CO, “to one side”. Pronounced /i lʹa ‘ti:vʹ/.
moíng: “horse’s mane”, pronounced /mi:ŋgʹ/.
mórtais: “pride, haughtiness, boastfulness”, or mórtas in the CO.
scáinte: “thin, threadbare”.
scrogach: “thin-necked, scraggy”, or scroigeach in the CO.
srathar: “pack-saddle”, or srathair in the CO. Srathar fhada, “pannier-straddle”.
srian: “reins on a horse”. Note this word is feminine here, but masculine in the CO.
teann: “tight, taut”, but also “forceful, emphatic, confident”.
teaspach: “heat; ardour; animal spirits”, pronounced /tʹis’pɑx/. Tá an teaspach bainte dhe, “he has sobered up, cooled down, had the passion knocked out of him”.
trochailte: “run-down, enfeebled”.
uaibhreach: “proud, arrogant”, pronounced /uəvʹirʹəx/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s