Catilína 6

VI.

De réir na tuairisce a fuaras-sa is cuid de mhuíntir na Trae, agus iad ag imeacht ó áit go háit fé Aenéas, do tháinig, fé dheireadh, agus do chuir suas cathair na Rómha agus do chónaigh inti; agus bhí in éineacht leó san obair muíntir na tíre, na hAborigines, lucht tuatha, gan dlithe, gan rialtas, saor gan cheangal. Tháinig an dá threabhchas daoine sin chun cónaithe san aon chathair amháin agus iad bunoscionn lena chéile i ndúchas, in úrlabhra, i nósaibh, agus, rud is fíoriúntach, do dhein aon náisiún amháin díobh. Ach d’fhás dóibh saibhreas, agus slóite, agus dea-nósa, agus sealús talún, i dtreó go rabhadar rafar, cómhachtach. Ansan, mar is gnáth, do shíolraigh formad a saibhreas. Thosnaigh ríthe agus gínte ’na dtímpall ar chogadh do chur orthu. Tháinig roinnt bheag cáirde ag cabhrú leó. D’fhan an chuid eile dá gcáirdibh ar a suaimhneas, le heagla roim chúntúirt. Ach dhein na Rómhánaigh an t-imshníomh go dian amu’ agus i mbaile, ag brostú, ag ollmhú, ag gríosadh a chéile. Thugadar aghaidh ar gach namhaid. Do chosnadar le faobhar a n-arm a dtír, a saoirse, a n-óg agus a n-aosta. Ansan, nuair a bhí buaite ag á neart ar gach cúntúirt, thugadar cabhair dá gcáirdibh agus dá gcómharsanaibh. Agus do thuilleadar caradas le bronnadh maitheasa níos mó ná le glacadh maitheasa.

Rialtas de réir dlí is ea ’ bhí acu, agus ríocht mar ainm air. Bhí tofa acu mar lucht cómhairle, ar mhaithe leis an rialtas, daoine ’na raibh an cholann lag acu le haois ach an aigne láidir acu le heólas. Mar gheall ar a n-aois, nú mar gheall ar a ndualgas, “Aithreacha” a tugtí orthu san. ’Na dhiaidh san, nuair a dh’iompaigh an chómhacht ríoga, ó bheith ’na cosnamh do shaoirse daoine agus ’na habhar méadaithe don stát, chun uabhair agus chun tíorántachta, do deineadh athrú. Do socraíodh ar an ímpireacht a bheith bliantúil agus ar bheirt a bheith san ímpireacht. Do tuigeadh gur ar an gcuma san ba lú ba bhaol an t-uabhar a thagann in aigne an duine nuair a bhíonn sí gan smacht.

Foclóirín

abhar: ábhar in the CO. WM Irish distinguishes between abhar (originally spelt adhbhar, now pronounced /aur/), “material”, and ábhar (sometimes written ádhbhar, pronounced /ɑ:vər/), “amount”. This word is found here only in the meaning “material”: abhar méadaithe don stát, “a means of increasing or promoting the state”.
Aborigines: PUL rarely devises Irish words for concepts that have no genuine Irish equivalent. The term Bundúchasaigh has been created in recent years. While not an Irish word, the Letiriú Shímplí edition shows a pronunciation of /ɑbo’rʹi:gʹinʹe:s/.
Aenéas: Aeneas, prince of Troy, who, according to Virgil’s Aeneid, travelled to Italy after the fall of Troy and became the ancestor of the later kings of Rome. Pronounced /e:’nʹe:əs/.
caradas: cairdeas in the CO, “friendship”.
cómhacht: “power, authority”, cumhacht in the CO, but pronounced with a long o in WM Irish: /ko:xt/. The plural is cómhachta, as opposed to the cumhachtaí of the Standard.
cómhachtach: “powerful, commanding”, cumhachtach in the CO, but pronounced /ko:xtəx/ in WM Irish.
cosnaim, cosaint/cosnamh: “to defend”, or cosnaím, cosaint in the CO. Pronounced /kosənimʹ, kosintʹ~kosnəv/.
dlí: “law”. The plural used here is dlithe; this would be dlíthe in the CO, but the WM pronunciation is /dlʹihi/.
dualgas: “duty”.
imshníomh: “anxiety, diligence, care, concern, vigilance”. An t-imshníomh a dhéanamh, “to be diligent, vigilant; to do something with great concern”. Note that Ó Dónaill’s dictionary crossreferences this word to imní, which is also used in WM Irish.
longfort: “camp”. This word is believed to have originally referred to Viking ship enclosures (fortified camps where Viking ships could dock) in Ireland. The spelling longfort in the CO obscures the derivation; the original (and correct) spelling is longphort.
ollmhaím, ollmhú: ullmhaím, ullmhú in the CO, “to prepare”. Pronounced /o’li:mʹ, o’lu:/ in WM Irish. Note that PUL here uses ullmhú in the original, but his spelling is inconsistent in his various works, and the pronunciation in WM Irish has been followed in the editing here.
rí: “king”. Note the plural is edited here as ríthe, in line with the Letiriú Shímplí transcription, which indicates /ri:hi/, rather than the more common WM forms, rithe or rite.
Róimh (an Róimh): Rome; na Rómha in the genitive. Pronounced /ro:vʹ/, and /ro:/ in the genitive.
sealús: “possession”, or sealúchas in the CO. Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne also has sealúchas.
slua, slóite: “army”. PUL normally forms the plural of this word, sluaite in the Standard, with an  ó . While IWM shows the local pronunciation as /sluətʹi/, /slo:tʹi/ is also found in verse. The medial  ó  is therefore retained wherever it was given in the original.
talamh: “land”. The genitive, talaimh in the CO, is found consistently with a slender l in PUL’s works: tailimh, /talʹivʹ/. Talún is also found as the genitive here.
Trae: Troy, an ancient city, the ruins of which are in modern-day Turkey. Note the use of the article: muíntir na Trae.
tuaith: “the countryside; rural district”. Note the genitive here is given as tuatha, where the CO has tuaithe. Either spelling would yield the pronunciation /tuəhə/, but Dinneen’s dictionary shows that PUL’s spelling was accepted. Lucht tuatha, “the local tribe”.
úrlabhra: “speech”, pronounced /ur:lourə/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s