Catilína 3

III.

Is álainn an rud gníomhartha maithe a dhéanamh don stát. Agus ní holc an rud in aon chor labhairt go maith don stát. In am síochána nú in am cogaidh níl bac ar dhuine clú do thuilleamh. Tugtar moladh do lucht gníomh a dhéanamh, agus moltar, leis, a lán de lucht na ngníomh do chur síos i scríbhinn. Agus, bíodh nách mar a chéile clú an scrí’neóra agus clú an té a dhein na gníomhartha, is gnó ana-dheocair, dar liomsa, gníomhartha do scrí’ síos. Ní foláir, ar dtúis, an chainnt agus na gníomhartha ’ bheith de réir a chéile. Ansan, má cháineann tú drochghníomhartha déarfar go minic gur le drochaigne agus le formad a dheinis é. Nuair a neósfair dea-thréithe agus árdchlú na laoch bhfónta creidfidh gach éinne na nithe is dó’ leis a dh’fhéadfadh sé féin a dhéanamh. An rud ná féadfadh sé féin a dhéanamh déarfaidh sé gur bréag dhuit é.

I dtosach bárra, nuair a bhíos im ghiolla bheag óg, bhí greann mór agam ar an maith phoiblí, ar nós a lán daoine, agus is mó rud a bhí ag cur im choinnibh sa ní sin. Mar, in inead maorgachta is mínáire a bhí le fáil; in inead measarthachta bhí rabairne; in inead na macántachta bhí an tsainnt. Agus bíodh go raibh gráin ageam aigne ar na nithibh sin do chimeádadar greim orm toisc me ’ bheith óg agus gan taithí ’ bheith agam ar an olc, agus an dúil a bheith agam san onóir. Bhíos am chimeád féin ó dhroch-chleachtaibh na cod’ eile ach bhí an dúil chéanna in onóir agus i gclú agus an formad céanna am chrá.

Foclóirín

ag: “at”. Ag mo appears here as ageam, pronounced /igʹəm/. Am: the combination of ag, the particle governing the verbal noun, with a first person singular pronoun object. This would be do mo in the CO (an extremely inauthentic form).
cáinim, cáineadh: “to condemn, censure”.
cainnt: caint, “talk”. Pronounced /kaintʹ/.
de: “of, from”. It is important to bear in mind that this simple preposition is pronounced in the same way as do in WM Irish, /də/. It has been thought better to edit these with the historically correct prepositions, as they would stand in the CO. Note that PUL was particularly insistent on writing do réir, which he held was either pronounced /də re:rʹ/ or /dʹrʹe:rʹ/—in other words the slender d only appeared when run together as a single word—but this has been edited as de réir here. The alignment of do and de in pronunciation only applies to the simple preposition; the prepositional pronoun de (often written ) is pronounced /dʹə~dʹi/.
deocair: “difficult”, deacair in the CO. Pronounced /dʹokirʹ/, with the comparative deocra, deacra in the Standard, pronounced /dʹokərə/.
formad: “envy”, pronounced /forəməd/.
laoch: “warrior, hero”. Na laoch bhfónta here is genitive plural; the CO genitive plural is identical to the nominative plural, laochra.
scrí’m, scrí’: “to write”, scríobhaim, scríobh. The verbal noun scríobh appeared as sgrí in the original, and is here edit as scrí’.
scrí’neóir: “writer, scribe”, scríbhneoir in the CO. The bh is omitted in editing here, in line with a general policy relating to the spelling of cognate words. Pronounced /ʃkrʹi:’ŋʹo:rʹ/.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Catilína, Contents. Bookmark the permalink.

One Response to Catilína 3

  1. Is the LS version a pdf or is it a real hard-copy document?
    If the former, please post it on box.net, or the like, if the latter, please scan it, or have it scanned, then post it.

    I still insist that LS is a better suited phonetic code to Irish than is IPA(Celtic), as LS is based on Irish sounds whereas IPA on English, and Oxford at that.

    Joe, or Paddy Soap, will learn LS much more easily than IPA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s