19. An Frog agus an Luch.

Bhí imreasán mór tráth idir an bhfrog agus an luch, féachaint ceoca go mbeadh an túrtóg aige. Bhí an frog róláidir don luich agus is minic a thagadh sé uirthi de léim agus go dtugadh sé folathachtadh dhi. Ach bhí an luichín glic aicillí, agus is minic a thagadh sí laistiar den bhfrog agus ná hairíodh sé í go mbaineadh sí drochmhiotóg as, a chuireadh ag screadaigh é.

Fé dheireadh cheapadar lá chun an scéil do throid amach ar ghalaibh aonair.

Tháinig an dá ghaiscíoch ar an láthair catha agus is é arm a bhí ag gach gaiscíoch acu ná brobh maith láidir luachra agus bior air. Do throideadar go calma cróga ar feadh tamaill agus ba mhaith chuige iad. Ach le méid a bhfuath dá chéile agus le méid a ngúmha don chómhrac níor thugadar fé ndeara an seabhac. Ach do chonaic seisean iad san. Do shleamhnaigh sé anuas orthu agus do scuab sé chun siúil iad, an luch i gcrobh leis agus an frog sa chrobh eile.

An Múineadh.

Cogadh carad caoi namhad.

“Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht.” An chéad smacht ná a chéile smacht ar dhuine féin. An mhuíntir ná cuirfidh smacht ar a mioscais féin, ní bheidh choíche ach ag bruíon agus ag clampar agus ag troid, ag ithe a chéile agus ag stolladh a chéile, agus na cómharsain ag magadh fúthu, go dtí fé dheireadh go dtagann a namhaid aiceanta agus go gcuireann sé a mhalairt de chúram orthu.

Is usa do dhuine é féin dhá smachtú féin ná a namhaid dhá smachtú.

Foclóirín

aiceanta: “natural”. Namhaid aiceanta, “a natural enemy”, e.g. of an animal.
aicillí: “agile, supple; adroit”, or aclaí in the CO. Pronounced /akʹi’lʹi:/.
bior: “sharp point”.
brobh: “a blade; a handful of hay or grass”. Brobh luachra, “rush, bulrush”.
calma: “fine, splendid, brave”, pronounced /kɑləmə/.
ceoca: “which? which of them?” From cé acu or cé’cu. Pronounced /kʹukə/. Often followed by a relative clause.
folathachtadh: “half-choking”.
gaiscíoch: “champion”.
gal: “ardour, valour”. Ar ghalaibh aonair, “in single combat”.
gúimh: “venom; intense animosity”, or goimh in the CO. The genitive here is gúmha (spelt gúbha in the original), where the CO has goimhe. The foclóirín in the original edition of Aesop gives the nominative as gúibh, edited here as gúimh, which implies the nominative and genitive are pronounced /gu:vʹ, gu:/ respectively. Le méid a ngúmha don chómhrac, “through the intensity of their venom in the fight/splenetic desire for the fight”.
imreasán: “contention”, pronounced /imʹirʹəsɑ:n/.
láthair catha: “battlefield”.
luch: “mouse”, with the plural luchaidh, where the CO has lucha. Pronounced /lux, luxigʹ/. The genitive and dative forms are luiche and luich, /lihi, lih/.
luichín: “small mouse”.
mioscais: “spite; ill-will; malice”.
miotóg: “little bite, pinch”. Drochmhiotóg, possibly “a naughty pinch”.
namhaid: “enemy”, pronounced /naudʹ/. Traditionally námha, the dative has now replaced the nominative. The genitive singular and plural, as here, is namhad, /naud/.
screadaim, screadach: “to scream, shriek”. Note that as a feminine verbal noun ending in -ach, screadach becomes ag screadaigh in the dative, a distinction not observed in the CO.
stollaim, stolladh: “to tear, tear apart”.
túrtóg: “tussock, a lump of turf with grass growing on it”, tortóg in the CO.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s