An Mada Rua sa Tobar

10. An Mada Rua sa Tobar.

Audio: download (Eilín Ní Lionáird, October 9th 2016)

Thit mada rua síos i dtobar lá. Bhí an tobar ródhoimhinn agus na fallaí ’na thímpall róshleamhain agus do theip air teacht ainíos. B’é a dhícheall é féin do chimeád gan dul fé uisce.

Thárla do mhachtíre bheith ag gabháil thar an dtobar. D’airigh sé an rud ag corraí thíos ins a’ tobar. D’fhéach sé síos. “Ó! a Reinaird an chroí ’stigh!” ar seisean, “cad d’imigh ort, nú conas a chuais ansan síos! Ó! Ó! Ó! Mo thrua thu, a fhir bhocht! Go deimhin féin agus go dearfa is oth liom go mór a leithéid de mhatalang do thitim amach duit. Ó! go deimhin agus go dearfa is fada nár tháinig aon ní crosta orm is mó ’ chuir de chathú orm ná tu ’ fheiscint ’na leithéid de chás.

Chómh luath agus ’ fuair an mada rua caoi ar fhocal do labhairt do labhair sé. “Is maith an rud trua ’ bheith agat do dhuine, gan amhras, ach dá ndeintá iarracht éigin ar me ’ tharrac amach as an áit seo,” ar seisean, “ba dhó’ liom gur thairbhí é ná a bhfuil de chainnt agat.”

An Múineadh

“Ní chothaíd na bréithre na bráithre.”

Foclóirín

briathar: “word; verb”. Note the plural here bréithre, where the CO has briathra. PUL’s usage in the plural varied between the two options, with briathra attested in his Aithris ar Chríost.
caoi: “opportunity”, pronounced /ke:/, but spelt caoí in the original, possibly reflecting the hand of an editor (the Englishwoman, Norma Borthwick, in the case of Aesop a Tháinig go hÉirinn).
corraím, corraí: “to move, stir”.
cothaím, cothú: “to feed, maintain, nourish”.
croí: “heart”. An chroí ’stigh is used in exclamations: a dhuine an chroí ’stigh!, “my dear man!”, or here, a Reinaird an chroí ’stigh!, “my dear Reynard!”.
crosta: “across, cross-wise”. Rud a theacht crosta ort, “for something to befall you, to come across something”, or, according to the foclóirín in the 1903 edition “for something to annoy you”.
dearfa: “sure, certain”, pronounced /dʹarəfə/. Go deimhin féin agus go dearfa, “assuredly, in all truth”.
doimhinn: “deep”, domhain in the CO, pronounced /dəiŋʹ/.
dul fé uisce: “to become submerged, sink”, or dul faoi uisce in the CO.
fada: “long”. Is fada ná/nár, “it is a long time since…”
falla: “wall”, or balla in the CO.
lá: “day”. can sometimes mean “one day”.
matalang: “calamity, disaster”. PUL consistently spells this word with an m, as it appears in the CO—see for example his usage in Mo Sgéal Féin—and so he may have had an m in this word, but The Irish of West Muskerry and Cnósach Focal ó Bhaile Bhúirne indicate that a b is the dialectal pronunciation: /bɑtə ‘lauŋg/.
me: disjunctive form of the first person pronoun, pronounced /mʹe/ (or /mʹi/ through raising of the vowel in the vicinity of a nasal cononant). Always in the CO.
ní chothaíd na bréithre na bráithre: “fair words butter no parsnips, i.e. talk is of no help”, or ní chothaíonn na briathra na bráithre in the CO.
oth: found in the phrase is oth liom é, “I regret it”.
Reinard: a common name for a fox, reflecting the character of Reynard, a fox, in many mediaeval stories.
tu, thu: disjunctive form of the second person pronoun, pronounced /tu, hu/. Always in the CO.

Advertisements

About dj1969

at the conservative end of the libertarian spectrum
This entry was posted in Aesop a Tháinig go hÉirinn, Contents. Bookmark the permalink.

4 Responses to An Mada Rua sa Tobar

 1. pat flynn says:

  Fearaim fáilte roimh na scéalta le h-aesop agus le gach rud atá curtha agat an treo seo. Tá báidh agam féin le Gaoluinn Chorcaí mar chaith mé cúrsa Samhraidh fadó i gCúil Aodha. Nár mhaith an rud é tú féin a chur in aithne dúinn, ionas go dtuigfimís cad as a dtáinig an t-suim sin agat sa Ghaoluinn. Molaim thú.
  P.O.F.

  • admin says:

   David Webb atá orm. Sasanach is ea me, agus cónaí orm i Lincolnshire i Sasana. Níor thugas ach trí nú cheithre seachtaine in Éirinn, agus ba mhaith liom aistriúchán go Cúil Aodha agus fanúint ansan bliain nú dhó chun feabhais a chur ar mo chuid Gaelainne labhartha, ach tá orm mo thigh anso do dhíol ar dtúis…. Is ó Éirinn formhór dem shínsear agus sin é an cúis ‘na bhfuil suím agam sa Ghaelainn, ach d’fhoghlamaíos a lán teangthacha eile i gcaitheamh mo shaeil, agus is dó’ liom ná fuil aon teanga ann ná go bhfuil suím agam inti. Cad ba mhaith leat a dh’fháil amach ormsa? Ní hÉireannach me, agus ní féidir liom aontú go hiomlán le hÉireannachaibh i dtaobh ínsinte gach ní do thit amach i gcaitheamh staire na hÉireann, ach más toil leósan leogaint dom m’aigne bheag a chimeád agam ar stair Shasana agus ar stair na hÉireann, táimse lántsásta leis urraim chéanna a thabhairt dóibh, pé tuairim a bheadh acu orthu. [please excuse and feel free to correct any mistakes, I read Irish every day, but have very little practice in producing it…]

 2. pat flynn says:

  Nár lagaidh Dia thú. Lean ar aghaidh agus tabhair taitneamh duit féin agus dóibh siúd a mbaineann aoibhneas as do chuid oibre ar son an eolais. Fiú mé féin, agus mé líofa (dar liom) táim ag foghlaim uait. Beannacht Dé leat.

 3. Pingback: Aesop 10: Audio | Cork Irish

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s